โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก  

21 พฤษภาคม 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญผู้ประกอบการและประชาชน เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ “โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก” ผ่านระบบ Webinar ในวันที่  2526  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยได้เชิญกลุ่มนักออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นชาวไทยในสหรัฐอเมริกาที่ร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลกในสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาขีดความสามารถให้กับคนไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยต่อยอดในการยกระดับธุรกิจแอนิเมชั่นไทยในเวทีโลกต่อไป

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านจะได้พบกับวิทยากรสายแอนิเมชั่นที่มีผลงานในบริษัทชั้นนำของ Hollywood ในหัวข้อเคล็ดลับหนทางสู่ Hollywood ได้แก่ คุณ ฝน วีระสุนทร Head of Story จากบริษัท Walt Disney Animation Studios คุณอรุษ ตันตสิรินทร์ Animation Director จากบริษัท Nickelodeon Animation Studio และคุณนัฐ มินทราศักดิ์ Show Pipeline Technical Director จากบริษัท Marvel Studios LLC. โดยทั้ง 3 ท่านมีประสบการณ์ในการร่วมผลิตภาพยนตร์และภาพยนตร์แอนิเมชั่นระดับโลกมาแล้ว เช่น Frozen, Big Hero 6 , The Curious Case of Benjamin Button , Iron Man 3 , Transformer เป็นต้น  

ในที่ 26 พฤษภาคม 2563 ท่านจะได้พบกับผู้สร้าง Cartoon Character ชื่อดังผ่าน Online Workshop ในหัวข้อ : การสร้าง Cartoon Character ให้ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็น Online Workshop ร่วมกันระหว่างคุณอรุษ ตันตสิรินทร เจ้าของกิจการสร้าง Cartoon Character “Warbie Yama” กับ Creator ชื่อดังของไทย

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก  

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม “โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก” MOVE : Multimedia Online Virtual Exhibition  ในวันและเวลาดังกล่าว  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดูกติกาการร่วมกิจกรรมพร้อมลงทะเบียนการเข้าร่วม Zoom ได้ที่ https://move.ditp.go.th/webinar โทร : 095-561-8383 , 093-662-5322