4 มาตรการที่ต้องคงไว้ หลังขยายพรก.ฉุกเฉินต่อ 1 เดือน

27 เม.ย. 2563 เวลา 7:48 น.11.2k

เผย 4 มาตรการที่ยังตัองคงไว้ หลังขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อ 1 เดือน

จากกรณีที่ทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้พิจารณาการ ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก1 เดือน  หลังจากที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความเห็นตรงกัน

ขณะที่ในส่วนของมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ต่างๆ นั้นจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม และสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชน

 

4 มาตรการที่ต้องคงไว้ หลังขยายพรก.ฉุกเฉินต่อ 1 เดือน


 

ด้านนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงต่อว่า 4 มาตรการที่ยังตัองคงไว้ หลังขยาย พ.ร.ก.ต่อ 1 เดือน มีดังนี้

1.ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.2563)

2.ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (Curfew) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. - 04.00 น. 

3.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

4.งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

 

เปิด4กลุ่มกิจการ"มีลุ้น-หมดลุ้น"คลายล็อกดาวน์

แท็กที่เกี่ยวข้อง