"ยโสธร"สั่งปชช.สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

22 เม.ย. 2563 เวลา 10:26 น.591

"ยโสธร"มีคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่นบาท คุก 2 ปี

ประกาศจังหวัดยโสธร มีคำสั่งที่ 3714/2563 เรื่อง ให้ผู้ที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ลงวันที่ 22 เม.ย. 2563 หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียดอ่านตามหนังสือที่แนบ

"ยโสธร"สั่งปชช.สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน "ยโสธร"สั่งปชช.สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง