52 มหาวิทยาลัยลั่น ลดค่าเทอมฝ่าโควิด

13 เม.ย. 2563 เวลา 12:10 น.6.4k

“สุวิทย์” สั่ง 52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม-ผ่อนชำระ -ตั้งกองทุน ช่วย นักศึกษาฝ่าวิกฤตโควิด-19 และพิษเศรษฐกิจ

วันนี้ (13 เม.ย.63) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)   เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ให้ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ

 52 มหาวิทยาลัยลั่น ลดค่าเทอมฝ่าโควิด
 

โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้หรือปีการศึกษาแรกของปี 2563 เป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือนักศึกษา

ล่าสุด มี 52 มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามนโยบาย อว.ในการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ด้วยการลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา

อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ 9 สิงหาคมนี้ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่อนผันระยะเวลาการชำระและแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทั้งให้ยืมและให้เปล่าเช่นเดียวกับ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพักร.สุวิทย์ กล่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่อนพันระยะเวลาการชำระและตั้งกองทุนช่วยนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ที่ให้แบ่งจ่ายและคืนค่าชำระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งการชำระการจ่าย

 52 มหาวิทยาลัยลั่น ลดค่าเทอมฝ่าโควิด
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่อนผันระยะเวลาการชำระ คืนเงินค่าเช่าหอพักและค่าน้ำประปา 2 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ลดค่าเทอม 20% มหาวิทยาลัยศรีปทุมลด 25% มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้ เป็นต้น

หลายมหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวและมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปในหลายๆด้าน ขณะที่การลดค่าเทอมจะมีแนวทางในการลดค่าเทอมออกมาในเร็วๆ นี้” ดร.สุวิทย์ กล่าว  

แท็กที่เกี่ยวข้อง