ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งเปิดจุดคัดกรองฝ่าฝืนปรับแสนบาท

10 เม.ย. 2563 เวลา 0:32 น.2.4k

เชียงใหม่ เปิดจุดคัดกรองคนเข้าพื้นที่ 4 จุด ลดแพร่เชื้อโควิด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเรื่อง

การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆและกรุงเทพมหานคร ทางเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นใด  ต้องได้รับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

หากมีการฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

สำหรับจุดคัดกรองมีด้วยกัน 4 จุด 

1.ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

2.สถานีรถไฟเชียงใหม่

3.สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 และ 3(อาเขต)

4.รถส่วนบุคคลและยานพาหนะอื่นใด

อำเภอสารภี,อำเภอแม่อาย,อำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่า,อำเภอดอยสะเก็ด,อำเภอแม่แตง และ อำเภอสารภีและอำเภอเชียงใหม่

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งเปิดจุดคัดกรองฝ่าฝืนปรับแสนบาท

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งเปิดจุดคัดกรองฝ่าฝืนปรับแสนบาท

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งเปิดจุดคัดกรองฝ่าฝืนปรับแสนบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง