เช็กที่นี่ 14จังหวัด ยกระดับ "ล็อกดาวน์" สกัดโควิด

09 เม.ย. 2563 เวลา 2:36 น.7.5k

เช็กที่นี่ พื้นที่ 14 จังหวัดไหนยกระดับ “ล็อกดาวน์” สกัดโควิด

"ฐานเศรษฐกิจ"  ตรวจสอบมาตรการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยของแต่ละจังหวัด ที่ยกระดับความเข้มงวดประกาศห้ามคนเข้าออก"ล็อกดาวน์"ในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือผ่านพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย. พบว่ามีทั้งหมด 14 จังหวัด ที่มีการประกาศห้ามคนเข้าออก หรือ ล็อกดาวน์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด มี 14 จังหวัดที่มีการประกาศ ล็อกดาวน์ ดังนี้

1.เชียงราย ระหว่าง 9-30 เมษายน 2563

2.ตาก ระหว่าง 2-16 เมษายน 2563

3.น่าน ระหว่าง 5-30 เมษายน 2563

4.แพร่ ระหว่าง 10-17 เมษายน 2563

 

5.ตราด 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

6.บึงกาฬ ระหว่าง 7-30 เมษายน เป็นต้นไป

7.ภูเก็ต ระหว่าง 30 มีนาคม-30 เมษายน 2563

8.สงขลา ระหว่าง 6-30 เมษายน 2563

9.สตูล ระหว่าง 3-30 เมษายน 2563

10.ปัตตานี ระหว่าง 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

11.ยะลา ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

12.นราธิวาส ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

13.เมืองพัทยา ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

14.ระนอง ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง