“แม่ฮ่องสอน”ประกาศเคอร์ฟิว 14 วัน

31 มี.ค. 2563 เวลา 14:02 น.4.4k

แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 เมษายน 2563 สยบไวรัสโควิด-19 

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคคติดเชื้อโควิด-19(ฉบับที่ 3) ห้ามประชาชนเดินทางเข้า ออกเขตพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล/การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภคการไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ผู้พำนักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอนห้ามมิให้ออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนตั้งแต่เวลา 22.00 น- 04.00 น.เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน แต่มีข้อยกเว้นตามรายละเอียดประกาศนี้

“แม่ฮ่องสอน”ประกาศเคอร์ฟิว 14 วัน

“แม่ฮ่องสอน”ประกาศเคอร์ฟิว 14 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง