ก.ล.ต.หนุน SME-Startup ใช้ ESOP สร้างแรงจูงใจโตไปด้วยกัน

02 มิ.ย. 2564 เวลา 11:43 น.142

ก.ล.ต.หนุน SME-Startup ใช้โครงการ ESOP เปลี่ยนพนักงานเป็นผู้ถือหุ้น เพิ่มแรงจูงใจให้เติบโตไปด้วยกัน หลังมีหลักเกณฑ์ PP-SME เมื่อต้นปี63

นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุในบทความ  "ESOP for SME : เปลี่ยนพนักงานเป็น "ผู้ถือหุ้น" เพิ่มแรงจูงใจให้เติบโตไปด้วยกัน"ว่า  เรื่องใหญ่สำหรับกิจการขนาดเล็ก เช่น SME หรือ Startup ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  น่าจะเป็นคำถามที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดคนเก่งให้มาทำงานด้วย และจะรักษาพนักงานคนเก่งนั้นไว้ได้อย่างไร

ไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์2 สำนักงาน ก.ล.ต.

หากจะจูงใจพนักงานด้วยเงินเดือนสูง ๆ สวัสดิการดี ๆ เหมือนกิจการขนาดใหญ่ ก็อาจทำได้ไม่ง่ายเพราะทุกบาททุกสตางค์มีความหมายต่อการเติบโต หรือแม้กระทั่งการอยู่รอดของธุรกิจ เช่นนั้นแล้ว SME ควรทำอย่างไรที่จะจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับกิจการ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ

 

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง การเพิ่มสิ่งตอบแทนหรือสวัสดิการเพื่อรักษาพนักงานคุณภาพเอาไว้อาจทำได้ไม่ยาก โดยหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิยมนำมาใช้เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเททำงาน คือ Employee Stock Option Program (ESOP) คือ สวัสดิการในรูปแบบหนึ่งที่กิจการออกและเสนอขายหุ้นของกิจการให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมและมีสิทธิในฐานะเจ้าของกิจการคนหนึ่งด้วย เมื่อกิจการมีผลกำไรที่ดี มีการเติบโตมากขึ้น และจ่ายเงินปันผลได้

 

นอกจากนี้ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจมีราคาปรับสูงขึ้น พนักงานในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท และมีความผูกพันกับกิจการ

เดิมธุรกิจ SME หรือ Startup ยังไม่สามารถเลือกใช้ ESOP ได้ จนเมื่อต้นปี 63  ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์ PP-SME ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทจำกัดสามารถขาย ESOP ให้กับกรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่ร่วมงานกับกิจการได้

 

ดังนั้น SME ที่เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน ระหว่าง ก.ล.ต. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สามารถเสนอขาย ESOP ให้กรรมการและพนักงานของกิจการและบริษัทย่อย รวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้นแทนกิจการสำหรับการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (SPV) โดยไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทุน และไม่ต้องยื่นเอกสารคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. เพียงแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจการให้พนักงาน และรายงานผลการขายให้ก.ล.ต. ทราบเท่านั้น

 

ESOP จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับ SME ที่ต้องการ Option ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและจูงใจคนที่มีศักยภาพในการเข้ามาร่วมงาน นอกจากนี้ ในบางครั้งการได้รับเงินเดือนสูง ๆ อาจจะไม่สามารถจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพได้มากเท่ากับการทำให้เห็นโอกาสประสบความสำเร็จ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันในฐานะ "ผู้ถือหุ้น”

 

“SME เป็นหนี่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็น SME อยู่กว่า 3.1 ล้านราย มีการจ้างงานทั่วประเทศมากกว่า 12 ล้านคน และยังเป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP SME) ในไตรมาส 4 ของปี 2563 สูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 34.3% ของ GDP ประเทศไทย”นายไพบูลย์กล่าว

 

ก.ล.ต. จึงมุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินระดมทุนสำหรับกิจการทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

แท็กที่เกี่ยวข้อง