หนี้ ธ.กรุงไทย ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

25 ม.ค. 2564 | 09:25 น.

ผอ.สบน. ชี้ ธ.กรุงไทยถือเป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ แต่หนี้ของ ธ.กรุงไทยไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะเพราะ ก.คลังไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. กล่าวถึงกรณีสถานภาพของ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTB  หากพิจารณาตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารกรุงไทย จะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(เอฟไอดีเอฟ) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทยมากกว่า 50% จึงทำให้ธนาคารกรุงไทยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะเท่านั้น

 

ส่วนสถานภาพตามขอบเขตและคำนิยามของ พ.ร.บ. ฉบับอื่น อาทิ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ ต้องไปพิจารณาข้อกำหนดกฎหมายของแต่ละฉบับซึ่งมีวัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับให้ที่ต่างกัน

แพตริเซีย มงคลวนิช

ขณะที่หนี้ของธนาคารกรุงไทย ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ ซึ่งต่างจากรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่น เนื่องจากธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการเงิน หนี้ของธนาคารกรุงไทยที่ก่อขึ้นจะกลายเป็นหนี้สาธารณะก็ต่อเมื่อกระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังยังไม่เคยเข้าไปค้ำประกันหนี้ให้ธนาคารกรุงไทย ดังนั้น หนี้ของธนาคารกรุงไทยจึงไม่ใช่หนี้สาธารณะ