26 กุมภาพันธ์ 2021

ตลท.ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมบจ. เริ่ม ม.ค. 2564

21 Jan 2021 14:34 น.
อ่าน 86 ครั้ง

ตลท.ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมบจ. เริ่ม ม.ค. 2564

ตลท.ประกาศขยายมาตรการช่วยเหลือบจ.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องในปี 2564 ให้ขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียม และเพิ่มมาตรการลดค่าธรรมเนียม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ เริ่มเดือนม.ค. นี้


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย ซึ่งปีที่ผ่านมา บจ. มีการเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ล่าสุดกลุ่มตลท.ได้ขยายมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย บจ. รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทัรพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ในปี 2564 

 

 

อย่างไรก็ตาม ได้ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมรายปี ได้แก่ ลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(TSD Annual Registrar Fee) 10% สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ mai, ลดค่าธรรมเนียม บจ. รายปีสูงสุด 20% ไม่เกิน 200,000 บาท แก่ บจ. ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day นอกจากนี้ เพิ่มมาตรการใหม่ โดยลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่มเติมสูงสุด 15% สำหรับ บจ. ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้ระบบงานดิจิทัลตามแนวทางที่กลุ่มตลท.สนับสนุนภายในปี 2564 โดยนำไปหักลดค่าธรรมเนียมในปีต่อไป ได้แก่ จัดทำข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสผ่านระบบ FSCOMP (Financial Statement Comparability) เพื่อนำส่งรายงานที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบได้, ใช้ QR Code ส่งแบบข้อมูลรายงานประจำปีสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM), ใช้ e-Proxy Voting สำหรับการประชุม AGM และปฎิบัติงานนายทะเบียนตามแนวทางสนับสนุนของ TSD เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

 

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งตลาดทุนสังคม และประเทศชาติ ให้เติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” และพร้อมสนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดทุนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน ยังเชื่อว่า บจ. จะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในระยะยาว” นายภากร กล่าว


ตลท.ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมบจ. เริ่ม ม.ค. 2564

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend