ลด "ภาษีที่ดิน" 90% ปี 2564 ต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กที่นี่

21 ม.ค. 2564 เวลา 6:03 น. 46.6k

ลด "ภาษีที่ดิน - สิ่งปลูกสร้าง" ปี 2564 คลัง เสนอครม.พิจารณา 26 ม.ค. นี้ ตรวจสอบอัตราภาษี 3 ประเภท หลังลดเหลือ 10% จ่ายเท่าไหร่ ได้ที่นี่

กรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระให้ประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 

 

ล่าสุดที่ประชุมครม.วันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 64 ลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ

 

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.พิจารณา จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ในที่ดินทุกประเภท ได้แก่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย, ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรม/ที่อยู่อาศัย รวมถึงที่รกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์  ซึ่งจะทำให้เจ้าของหรือผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีเพียง10% ของภาระภาษีที่ต้องจ่าย 

 

อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลดลง 90% เหลือ 10% 

 

1. ที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 50 บาท

 

2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน สำหรับบ้านหลังอื่น หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

 

3. ดินรกร้างว่างเปล่า รวมถึงกรณีที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลัง ชงครม. ลดภาษีที่ดิน-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน สัปดาห์หน้า

แลนด์ลอร์ดตีพุง ภาษีที่ดิน ลดยาว 90%

กทม.ขยายเวลาตรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างเสียภาษีถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64

ตรวจสอบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 ม.ค. 2564 วันสุดท้าย

นายกฯสั่งลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% โอนเหลือ 0.01%

ฝันร้าย“อปท.” รัฐลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง