14 มิถุนายน 2021

กองทุนฟื้นฟูฯส่งผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจสอบSAM หลังพบธุรกรรมผิดปกติ

17 Dec 2020 13:08 น.
อ่าน 1,710 ครั้ง

กองทุนฟื้นฟูฯส่งผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจสอบSAM หลังพบธุรกรรมผิดปกติ

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงธุรกรรมผิดปกติของ SAM ขีดเส้นตายภายใน 60 วัน ลั่นพร้อมดำเนินการถึงที่สุดนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมที่ผิดปกติของการบริหารงานของ SAM นั้น
         

กองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับรายงานจากคณะกรรมการของ SAM ในเรื่องการพบธุรกรรมที่ผิดปกติของ SAM เกี่ยวกับการปรับปรุงสินทรัพย์รอการขาย และการขายลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมทั้งการดำเนินการของ SAM เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทและให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
   

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องธรรมาภิบาลที่เป็นหลักสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงส่งผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละท่านมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเกินกว่า 30 ปี จำนวน 4 ท่าน เข้าเป็นอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยการตรวจสอบมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากพบเหตุกระทำความผิดจะให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด

 

นอกจากนี้ เพื่อให้ SAM ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามพันธกิจ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จึงเพิ่มกรรมการของ SAM อีก 1 ท่าน และให้เร่งรัดกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จะติดตามและดูแลการจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุน SAM ต่อการทำหน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐในการบริหารจัดการ NPL รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนตามโครงการคลินิกแก้หนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านนายกฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการSAM เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้พบความผิดปกติของธุรกรรมด้านการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวไว้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานความคืบหน้าและคาดว่าการสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ธ.ค.63 นี้  
         

นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการพบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SAM ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการด้วย การตรวจสอบมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

   "SAM จะยังคงมุ่งหน้าดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด SAM เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กร และส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"
         

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ว่างลงเนื่องจากการยุติสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการคนเดิมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บสส. มีมติแต่งตั้ง นางปนุท ณ เชียงใหม่ กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการไปก่อน และดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ตามขั้นตอนต่อไป

 

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend