ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ชัดเจนแล้ว 1 ล้านคนถูกตัดสิทธิลงทะเบียน

05 พ.ย. 2563 เวลา 20:00 น.41.9k

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ชัดเจนแล้วประชาชนไม่รวมสิทธิ 1 ล้านคน พร้อมให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละคะครึ่ง.com วันที่ 10 พ.ย.นี้ เปิดรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนสรุปที่นี่ที่เดียว

วันที่ 6 พ.ย. กระทรวงการคลัง กำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ โดยประชาชสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละคะครึ่ง.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งรอบ2 เคาะวันลงทะเบียนแล้ว

คนละครึ่งรอบ2 ลงทะเบียนรอบไม่เกิน 6 พ.ย.รู้ผลเก็บตกกลุ่มตกหล่น

คนไม่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งร่วม 1 ล้านคน

คลัง ค้าน กรุงไทยขอจ่ายเงินผู้ค้าช้า 3-5 วัน

 

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ไม่ใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งหลังจากครบกำหนด 14 วันที่ต้องใช้จ่ายเงินในโครงการแล้วประมาณ 1 ล้านคน จากทั้งสิ้น 10 ล้านคน และคาดว่าจำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิ์น่าจะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งในจำนวนนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2  ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้อีกครั้ง ขณะเดียวกันยังยืนยันว่าระบบการลงทะเบียนรอบใหม่ พร้อมสามารถจะรองรับปริมาณคนที่จะลงทะเบียนได้ถึง 20 ล้านคนต่อวันแน่นอน

 

คนละครึ่ง คือ โครงการรัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินโครงการ

 • ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด
 • เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้
 • ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย
 • ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 • ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ
 • ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียน

 • ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
 • ประชาชน เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น. ขณะนี้ (วันที่ 28 ต.ค.) โครงการคนละครึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็ม 10 ล้านคนแล้ว กระทรวงการคลังจะนำยอดผู้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน มาเปิดลงทะเบียนรอบใหม่หลังวันที่ 10 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมียอดเท่าไร แต่จะยังไม่มีการขยายสิทธิลงทะเบียนให้เกินกว่า 10 ล้านคน
 • ช่วงระยะเวลาใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สัญชาติไทย

 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

***ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

แท็กที่เกี่ยวข้อง