สรุปมาตรการโควิด-19 ล่าสุด​ มีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

27 มิ.ย. 2564 | 09:09 น.

สรุปมาตรการโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เริ่ม 28 มิ.ย.นี้ มีมาตรการอะไรบ้าง เช็กเลย!

สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ล่าสุด ที่จะมีผลประกาศใช้วันที่ 28 มิ.ย.นี้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี, สมุทรปราการ,สมุทรสาคร)และจังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ,ปัตตานี,ยะลา,สงขลา)โดยมาตรการทั้งหมดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้น เช็คข้อมูลได้เลยที่นี่


1.มาตรการเร่งด่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด อย่างน้อย 30 วัน


2.ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง กทม.และปริมณฑล อย่างน้อย 30 วัน ปิดสถานที่พักอาศัย หยุดการก่อสร้าง และห้ามเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว


3.ควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในกทม.และปริมณฑล ใช้ Bubble and Seal


4.มาตรการควบคุมกทม.และปริมณฑล อย่างน้อย 30 วัน

 

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่น
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดถึง 21.00 น.
 • โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม เปิดปกติ งดการจัดประชุม การสัมมนาและจัดเลี้ยง
 • ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน

5.มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน

 • ดำเนินการตามกฏหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • ตรวจเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่เสี่ยง
 • คัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ จำกัดพื้นที่แพร่ระบาด
 • สั่งปิดเขตชุมชน เมื่อพบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน
 • ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค 

สรุปมาตรการโควิด-19 ล่าสุด​ มีอะไรบ้าง เช็กที่นี่
 

6.การให้ความช่วยเหลือประชาชน

 • ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่/จำกัดการเดินทาง
 • ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

 

7.กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม และตรวจคัดกรองการเดินทาง

 • ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด 30 วันแยกตามพื้นที่ดังนี้
 1. เส้นทางคมนาคมเข้าออก จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา 
 2. เส้นทางคมนาคมเข้าออกกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
 3. เส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดอื่นๆ

8.ปราบปรามผู้กระทำผิดมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการที่ผิดกฏหมาย


9.มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้คงพิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้้นสูงสุดในช่วงระยะเวลานี้


10.งดจัดกิจกรรมทางสังคม รวมกลุ่ม สังสรรค์ จัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในเขตพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด 

 

สรุปมาตรการโควิด-19 ล่าสุด​ มีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าว(คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9)ถือเป็นการปิดเฉพาะจุด 10 พื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวดไม่ใช่การล็อกดาวน์กรุงเทพฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง