svasdssvasds

สรุปชัด "ไม่ล็อกดาวน์ กทม.-ปริมณฑล" หมอเฉลิมชัยชี้เข้มงวดเดินทางเฉพาะ 4 จังหวัดใต้

27 มิ.ย. 2564 เวลา 7:00 น. 1.9k

หมอเฉลิมชัยชี้ชัดไม่มีการประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯและปริมณฑล ระบุเข้มงวดเดินทางเฉพาะ 4 จังหวัดใต้หลังโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้เข้ามาบางส่วน

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า
    ไม่มีการประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯและปริมณฑล แต่เข้มงวดในระดับหนึ่งสำหรับ 4 จังหวัดภาคใต้
     ตามที่มีข่าวปรากฎว่า มีการประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดภาคใต้รวม 10 จังหวัดนั้น
    เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมออกมานั้น  มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
    1.เหตุผล : ที่มีการประกาศมาตรการ
    1.1) พบผู้ติดเชื้อใหม่และผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    1.2) เกิดผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข ทั้งบุคลากร เตียงและอุปกรณ์การแพทย์อย่างชัดเจน
    1.3) พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่อง (Cluster)
    1.4) มีการติดเชื้อกระจายไปยังกลุ่มเสี่ยงคือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน และบ้านพักคนชรา
    1.5) พบไวรัสกลายพันธุ์ที่มีความรุนแรงและดื้อต่อวัคซีนคือสายพันธุ์เบต้า(แอฟริกาใต้)จำนวนหนึ่งใน 4 จังหวัดภาคใต้แล้ว
    จากเหตุดังกล่าวจึงมี
    2.ข้อเสนอแนะ : จากฝ่ายสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์โควิด-19
    3.ผลที่เกิดขึ้น : ไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ 4 จังหวัดภาคใต้แต่อย่างใด มีการกำหนดมาตรการเข้มข้นบางส่วนของ 4 จังหวัดภาคใต้
น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ   

 4.รายละเอียด : ประกอบด้วย
    4.1) พื้นที่ ที่อยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ได้แก่ 10 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
    4.2) ให้หยุดการก่อสร้างทุกชนิด และให้ปิดแคมป์คนงาน ห้ามแรงงานเคลื่อนย้าย อย่างน้อย 30 วัน
    4.3) ร้านอาหารทุกประเภท ห้ามการนั่งทาน ให้ซื้อกลับบ้าน
    4.4) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดตามปกติได้ถึงสามทุ่ม งดดำเนินการในส่วนโรงภาพยนตร์ สวนน้ำ ส่วนร้านอาหารใช้มาตรการเดียวกับร้านอาหารทั่วไป
    4.5) โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า เปิดตามเวลาปกติ แต่งดจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงที่มีคนจำนวนมาก
    4.6) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 20 คน
    4.7) ให้เน้นการทำงานจากที่บ้าน (WFH)ในระดับสูงสุด เท่าที่สามารถทำได้
    4.8) จำกัดการเดินทาง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
    4.8.1 ) การเดินทางใน 4 จังหวัดภาคใต้ ให้ควบคุมสูงสุด ผู้ที่จะออกนอกเขต 4 จังหวัด จะต้องแสดงบัตรประชาชนและหนังสือได้รับการอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่
    4.8.2 ) กรุงเทพและปริมณฑล เน้นตรวจตรา ห้ามเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงาน แต่บุคคลธรรมดาให้เดินทางไปมาได้ โดยผ่านจุดตรวจ ด่านตรวจ และจุดสกัด
    4.8.3 ) จังหวัดอื่นๆให้คัดกรองและกักตัวผู้ที่มาจาก 10 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม
    4.9) เร่งดำเนินการเข้มงวด กับการกระทำที่เสี่ยงและผิดกฎหมาย เช่น การเล่นการพนัน การมั่วสุมยาเสพติด การแข่งรถ และอื่นๆ
    ดังนั้น การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และให้มีผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น จึงยังไม่เรียกว่าเป็นการประกาศล็อกดาวน์ อาจจะพอกล่าวได้ว่า มีการ เข้มงวดในการเดินทางอย่างมาก ซึ่งเป็นบางส่วนของล็อกดาวน์ เฉพาะใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีการพบไวรัสสายพันธุ์เบต้าเป็นบางส่วน สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 6 จังหวัด ต้องสรุปว่า ไม่มีการประกาศล็อกดาวน์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวมาจาก วันที่ 26 มิถุนายน 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

    มีสาระสำคัญคือการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด