svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โพลล์ชี้ ปชช. 61% เชื่อเปิดประเทศใน 120 วัน ช่วยเคลื่อนศก.-การลงทุน

26 มิถุนายน 2564

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน พบ 61% เชื่อ เปิดประเทศใน 120 วัน รับนทท.ประเทศความเสี่ยงต่ำ-ฉีดวัคซีนครบแล้ว ช่วยขับเคลื่อนศก.-การค้า-การลงทุน-ฟื้นการท่องเที่ยวของประเทศ

26 มิถุนายน 2564 กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง  "คนไทยว่าไง..กับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,202 คน ได้ผลสำรวจ ดังนี้

การที่ไทยมีเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ และ ฉีดวัคซีนครบแล้ว คนไทย  61.7 % เห็นว่า จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รองลงมา 23.5 % เห็นว่า เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย และ 14.8 % เห็นว่า จะนำไปสู่การปรับมาตรการการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไป

ความเห็นต่อ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดลนำร่อง พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ 60 % เห็นด้วย (เพราะจังหวัดอื่น ๆ จะประเมินได้ว่า พร้อมเปิดเหมือนภูเก็ตไหม และนักท่องเที่ยวที่มาจะอยู่เฉพาะพื้นที่ จ.ภูเก็ต) ขณะที่ 40 % ระบุว่า ไม่เห็นด้วย (เพราะกลัวถึงวันจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มี และคนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ)

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุดนั้น คนไทย 42 % ระบุว่า สัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด รองลงมา 23.8 % ระบุว่า จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของไทย และ 19.1 % ระบุว่า มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

สุดท้ายเมื่อถามว่า ท่านมีความกังวลหรือไม่อย่างไรกับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน พบว่า คนไทย 59.9 % ระบุว่า กังวล (โดยระบุว่า หากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่ และไม่แน่ใจว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไหมจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ไหม) ขณะที่ 40.1 % ระบุว่า ไม่กังวล (โดยระบุว่า เป็นการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบ และ ถึงวันนั้นคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนกันครอบคลุมแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง