เเพทย์-เจ้าหน้าที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ติดโควิด 39 ราย

23 มิ.ย. 2564 | 00:30 น.

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เเถลงการณ์ พบบุคลากรทางการเเพทย์ ติดโควิด 39 ราย มีอาการเล็กน้อยเเต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

วันที่ 23 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์ โดยนายเเพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ขอเรียนให้ทราบทันที ที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ โรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด

เเพทย์-เจ้าหน้าที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ติดโควิด 39 ราย

เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้ง สิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ ทั้งนี้ โรงพยาบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการดังนี้

1. กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นพื้นที่ควบคุม งดรับผู้ป่วย
2. กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็นคนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี
3. บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
4. มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดงานทันที
5. โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น