พบหัวใจอักเสบผู้ฉีดวัคซีน "Pfizer"-"Moderna" ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิสราเอล

20 มิ.ย. 2564 | 06:35 น.

หมอเฉลิมชัยเผยข้อมูลพบหัวใจอักเสบในผู้ฉีดวัคซีน Pfizer-Moderna ทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอิสราเอล

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า
    พบหัวใจอักเสบในผู้ฉีดวัคซีน Pfizer และ Moderna ทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอิสราเอล
    จากที่มีการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดชนิดต่างๆ หลากหลายเทคโนโลยีของแต่ละบริษัท จนถึงขณะนี้กว่า 2,000 ล้านเข็มแล้วนั้น ย่อมเป็นธรรมดา ที่จะทยอยพบผลข้างเคียงเล็กน้อย และผลข้างเคียงที่รุนแรง เพียงแต่ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากวัคซีนในการป้องกันการเป็นโรคโควิด ยังคงมีมากกว่าผลข้างเคียงจากวัคซีน แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นรายครั้ง และรายเรื่องต่อไปด้วย
    ในช่วงที่ผ่านมา มีการรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรงได้แก่
    1.แพ้รุนแรงแบบช็อค (Anaphylaxis) พบได้ใน
    วัคซีน Pfizer 11 รายต่อ 1 ล้านเข็ม
    และ Moderna 2.5 รายต่อ 1 ล้านเข็ม
    2.ผลข้างเคียงที่เกิดจากลิ่มเลือด(Blood Clot) ในวัคซีนของ AstraZeneca และ Johnson & Johnson ในระดับหนึ่ง 1-10 รายต่อ 1 ล้านเข็ม
    3.กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) รายงานข่าวเพิ่มเติมในช่วงหลัง พบทั้งกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
    มีรายงานจากสหรัฐอเมริกา พบผู้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเทคโนโลยี mRNA ของ Pfizer และ Moderna จำนวน 789 ราย ในจำนวนนี้ พบในผู้อายุน้อยกว่า 30 ปี มากถึง 475 ราย
    ส่วนในอิสราเอล จากการฉีดวัคซีนไป 5 ล้านเข็ม พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 275 ราย คิดเป็น 55 รายต่อ 1 ล้านเข็มการฉีด
    ญี่ปุ่น พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 7 ราย อายุช่วง 20-69 ปี เป็นผู้ชาย 6 ราย ผู้หญิง 1 ราย
    สิงคโปร์ พบผู้ชายอายุระหว่าง 18- 30 ปี มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 4 ราย
    จากการรวบรวมผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากวัคซีนของ Pfizer และ Moderna พบลักษณะที่น่าสนใจได้แก่
    1.เกือบทั้งหมดพบในผู้ชาย
    2.กว่าครึ่งพบในคนที่อายุน้อยกว่า 30 ปี
    3.อาการที่เกิดขึ้น มีเล็กน้อยจนถึงปานกลาง และส่วนใหญ่สามารถรักษาให้ขายขาดได้
    โดยอาการเด่นได้แก่
    เจ็บหน้าอก
    หายใจลำบาก
    หัวใจเต้นผิดจังหวะ
    ตาพร่ามัว
    เป็นลมหมดสติ ชัก
    คงจะต้องมีการติดตามผลข้างเคียงเรื่องหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบต่อไป
    เพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ประเทศไทย ก็จะเริ่มฉีดวัคซีน Pfizer จำนวนกว่า 20 ล้านเข็ม
    การติดตามเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในผู้ที่จะฉีดวัคซีน Pfizer จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :