“ซิโนฟาร์ม” เปิดข้อมูลประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง เช็กที่นี่

16 มิ.ย. 2564 เวลา 11:50 น.2.7k

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดข้อมูลประกันภัยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โคม่า - เสียชีวิต จ่าย 1ล้าน ค่ารักษาพยาบาล 3 หมื่น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า(รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 หมื่นบาท

โดยระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ประกันภัยวัคซีนซิโนฟาร์ม (ข้อมูล ณ 15 มิ.ย.64) คุ้มครองกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คือ 

  1. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) 1ล้านบาท 
  2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้ป่วยนอก (IPD&OPD) 30,000บาท

“ซิโนฟาร์ม” เปิดข้อมูลประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง เช็กที่นี่

โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยดังนี้

  1. อายุไม่เกิน 99ปี (การคำนวณอายุ=ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
  2. ไม่จำกัดอาชีพ
  3. สัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

ส่วนเงื่อนไขความคุ้มครอง คือ หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน

  1. ครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี
  2. ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ
     

อย่างไรก็ตามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รายงานผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ยอดองค์กรเพิ่ม จำนวน 3,073 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่ม 478,610 คน

ยอดองค์กรสะสม จำนวน 10,011 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 3,660,616 คน

ทั้งนี้ จะปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.สำหรับองค์กรที่ยื่นความประสงค์ผ่านระบบเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนวัคซีนได้ทุกกรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" อัพเดทยอดจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 วัน กว่า 1 หมื่นองค์กร

จองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิดลงทะเบียน 18 มิ.ย.นี้