"โควิด" กระทบคนลดบริโภคข้าว ส่งสัญญาณรัฐรับมือราคาร่วง

16 มิถุนายน 2564

อัพเดทสถานการณ์ราคาข้าว  “นายกโรงสี”  ส่งสัญญาณรัฐ รับมือราคาร่วง หลัง โควิดพ่นพิษ กระทบคนลดบริโภคข้าว สวนทางต้นทุนชาวนาพุ่ง

รังสรรค์ สบายเมือง

 

 นายรังสรรค์ สบายเมือง นายก สมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  อัพเดทสถานการณ์ราคาข้าว ผ่านมา ร่วม 1 เดือน ราคา ข้าวสารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากการระบาดของ “Covid-19”  ระลอกสาม ที่ทำให้ประชาชนเดินทางน้อยลง กิจกรรมต่างๆก็ถูกยกเลิกปริมาณการบริโภคภายในประเทศก็ลดน้อยลงไปด้วย ในด้านสถานการณ์ตลาดต่างประเทศนั้น อินเดียปีนี้ผลผลิตดีมาก ราคาข้าวของอินเดียนั้นถูกว่าไทยประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อตัน ประกอบกับ ค่าขนส่งทางเรือที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นปัจจัยกดดันราคาข้าวไทย ทั้งที่ราคาข้าวของเราวันนี้ ราคาส่งออกถูกกว่าเวียดนาม

 

“ถ้ามองไปถึงเกษตรกร ก็ประสบปัญหา ค่าปุ๋ยค่ายา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ การทำนา ปัจจัยทุกอย่าง แพงขึ้นกว่าเดิม ทำให้ การลงทุนทำนา แพงขึ้น  ขณะที่ อีก 2-3 เดือนก็จะมีข้าว ฤดูใหม่ออกมาต่อเนื่อง จนถึง สิ้นปี ผู้ที่อยู่ในวงจรข้าวทั้งหมด ตั้งแต่เกษตรกร ถึง ผู้ส่งออก จะมีผล กระทบ อย่างแน่นอน”

 

นายรังสรรค์ กล่าวว่า  จึงอยากฝากถึง รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ให้ช่วยดูแล ดูปัญหา และหาวิธีแก้ไข หรือหาแนวทางรับมือแต่เนิ่นๆ เพราะ หากช้าไป เมื่อถึงเวลา จะไม่ทันการ  พวกเราเป็นห่วง เกษตรกร ชาวนา ที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ มากที่สุด หาก ใน 2-3 เดือน ข้างหน้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว ปัจจุบันทางผู้ส่งออกยังมีปัญหา ค่าเรือแพง  เช่นเดียวกับ "เกษตรกร" ปัจจัยการทำนาแพง สวนทางกับราคาข้าวสาร  ซึ่งถูกลงๆ ด้วย  จึงขอฝากด้วยความห่วงใย ในการที่จะรับมือในฤดูข้าวใหม่ที่จะออกมานี้