"หมอพร้อม"ไขข้อสงสัย ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร

16 มิ.ย. 2564 | 03:20 น.

ถาม-ตอบกับ"หมอพร้อม" ไขข้อสงสัย การแก้ไขกรณีข้อมูลการฉีดวัคซีน/ประวัติการรับวัคซีน หรือข้อมูลบนใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

"หมอพร้อม" จัดทำถาม-ตอบ กรณีการแก้ไขกรณีข้อมูลการฉีดวัคซีน/ประวัติการรับวัคซีน หรือข้อมูลบนใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

ถาม  ข้อมูลการฉีดวัคซีน/ประวัติการรับวัคซีน หรือข้อมูลบนใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  

ตอบ ข้อมูลดังกล่าว เป็นการบันทึกและส่งเข้ามาจากโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านไปฉีดวัคซีน เพื่อให้บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเข้ามาในระบบใหม่

\"หมอพร้อม\"ไขข้อสงสัย ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร

ที่มา : เพจ หมอพร้อม

กรุงเทพมหานคร รายงาน ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 56,654 โดส

ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 1,912,524 โดส

\"หมอพร้อม\"ไขข้อสงสัย ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร

ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 6.51 ล้านโดส

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า การกระจายวัคซีนในประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย.2564 พบผู้ที่ได้รับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เพิ่มเติม จำนวน 230,149 ราย และผู้ได้รับเข็มที่ 2 จำนวน 92,911 ราย รวมสะสมผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 6,511,184 ราย แบ่งเป็น ผู้ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 4,762,063 ราย และผู้ได้รับเข็มที่ 2 จำนวน 1,749,121 ราย

\"หมอพร้อม\"ไขข้อสงสัย ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร

"โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว กว่า 2 ล้านคน คิดเป็น 13.85% ของประชากรทั้งหมด ส่วนในจังหวัดอื่นๆ พบว่า 3 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี" พญ.อภิสมัย กล่าว

\"หมอพร้อม\"ไขข้อสงสัย ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง