โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 18 ราย พบติดเชื้อจาก"คนในครอบครัว"10 ราย

13 มิ.ย. 2564 เวลา 6:21 น.306

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,804 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 12 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจาก"คนในครอบครัว" 10 ราย

วันที่ 13 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 2,804 ราย ในจำนวนนี้มาจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,567 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 767 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 409 ราย มาจากต่างประเทศ 61 ราย  

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ปี 63) ล่าสุดอยู่ที่ 195,909 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,143 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว(ตั้งแต่ปี 63)รวม 154,414 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 40,046 ราย อาการหนัก 1,215 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 351 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย  ผู้เสียชีวิต(ตั้งแต่ปี 63)สะสม 1,449 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 18 ราย พบติดเชื้อจาก"คนในครอบครัว"10 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2564 จำนวน 18 ราย แยกเป็น เป็นชาย 7 ราย หญิง 11 ราย ค่ากลางอายุ 67 ปี(47-86 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 12 ราย ชลบุรี 2 ราย ปทุมธานี สงขลา สุพรรณบุรี และภูเก็ต จังหวัดละ 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตตสูง (10) 
 • เบาหวาน (7) 
 • ไขมันในเลือดสูง (5)
 • โรคไต โรคตับ (อย่างละ 3)
 • โรคอ้วน (2) 
 • มะเร็ง หัวใจ (อย่างละ 1)
 • ปฏิเสธโรคประจำตัว (2)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 10 ราย (ภรรยา ลูก ญาติ)
 • คนอื่นๆ 1 ราย (ผู้ดูแลผู้ป่วย)
 • อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 3 ราย
 • เข้าไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน 2 ราย (ตลาด งานบุญ)
 • อาชีพเสี่ยง 1 ราย (ค้าขาย)
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 1 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 18 ราย พบติดเชื้อจาก"คนในครอบครัว"10 ราย

ที่มา :  ศูนย์ข้อมูล COVID-19