เช็กเลย! คนไทยฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วกี่คน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนบ้าง

10 มิ.ย. 2564 | 19:00 น.

เปิดข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของคนไทย ตั้งแต่ 28 ก.พ - 9 มิ.ย. 64 ฉีดซิโนแวคเท่าไร -แอสตร้าเซนเนก้าเท่าไร พร้อมดูชัดๆแต่ละกลุ่มเป้าหมายฉีดไปแล้วกี่คน

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่  28 ก.พ.- 9 มิ.ย. 2564  โดยจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม  5,443,743 โดส ซึ่งวัคซีนที่ได้รับมีทั้งซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า ขณะเดียวกันได้รายงานข้อมูลการได้รับวัคซีนโดยแยกตามกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้

 

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวนเป้าหมาย 712,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 707,289 คน ร้อยละ 99.3
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 602,108 คน ร้อยละ 84.6


อสม. จำนวนเป้าหมาย 1,000,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 206,654 คน ร้อยละ 20.7
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 88,738 คน ร้อยละ 8.9


ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนเป้าหมาย 12,500,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 557,777 คน ร้อยละ 4.5
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 24,693 คน ร้อยละ 0.2


ผู้มีโรคเรื้อรัง จำนวนเป้าหมาย 5,350,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 422,246 คน ร้อยละ 7.9
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 78,733 คน ร้อยละ 1.5


ทหาร จำนวนเป้าหมาย 560,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 84,953 คน ร้อยละ 15.2
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 20,753 คน ร้อยละ 3.7

ตำรวจ จำนวนเป้าหมาย 220,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 64,474 คน ร้อยละ 29.3
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 29,142 คน ร้อยละ 13.2

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวนเป้าหมาย 1,120,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 386,862 คน ร้อยละ 34.5
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 170,298 คน ร้อยละ 15.2


ประชาชนทั่วไป จำนวนเป้าหมาย 28,538,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 1,535,836 คน ร้อยละ 5.4
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 463,187 คน ร้อยละ 1.6


รวมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50,000,000 คน

 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 3,966,091 คน ร้อยละ 7.9
 • จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 1,477,652 คน ร้อยละ 3.0

การฉีดวัคซีนโควิดแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

สรุปจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 9 มิ.ย. 2564) จำนวน 5,443,743 โดส
-จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 3,966,091 ราย

 • Sinovac 2,976,001 ราย
 • AstraZeneca 990,090 ราย

-จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 1,477,652 ราย

 • Sinovac 1,436,815 ราย
 • AstraZeneca 40,837 ราย
  จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 9 มิ.ย. 2564)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง