เช็กที่นี่!ชลบุรีเปิดช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

01 มิ.ย. 2564 เวลา 18:00 น. 171.7k

เปิดข้อมูลรายละเอียดช่องทางการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดของจังหวัดชลบุรี ใครอยู่อำเภอไหนต้องคลิกลิงค์อะไร เช็กเลยที่นี่

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้มีความประสงค์จองฉีดวัคซีนโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผ่าน โปรแกรม “กูเกิ้ล ฟอร์ม” (Google Form) “วัคซีนชลบุรี” ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล จำนวน กลุ่มเป้าหมายของผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนมายังพื้นที่แล้วทาง สสจ.จะประสานงานกับผู้ลงทะเบียนตามเบอร์ที่ลงไว้ในระบบ เพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

 

ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
 1. บุคลากรทางการแพทย์
 2. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 3. บุคคลที่มีโรคประจำตัว
 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด – 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
 5. ประชาชนทั่วไป
 6. อาชีพที่ให้บริการคนจำนวนมาก
 7. กลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จองฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถลงทะเบียนฯ โดยสแกน QR Code ตามรายชื่ออำเภอที่พักอาศัยอยู่จริงหรือสามารถเข้าระบบโดยการคลิกตามรายชื่ออำเภอด้านล่างนี้


อนึ่ง หากประชาชนได้มีการลงทะเบียนในระบบ “หมอพร้อม” หรือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนในช่องทางนี้อีก 
 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง