svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กนอ." มอบ PPE 1,000 ชุดหนุน สพฉ. สู้วิกฤติโควิด-19

20 พฤษภาคม 2564

"กนอ." มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุดให้ สพฉ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment )จำนวน 1,000 ชุดให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)
    สำหรับ สพฉ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม โดย สพฉ. ได้จัดให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special Covid-19 Operation Team : SCOT) ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือ รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่บ่อยครั้ง โดยปัจจุบันอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับทีมชุดปฏิบัติการดังกล่าวมีไม่เพียงพอ กนอ. จึงได้เสนอความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนชุด PPE ดังกล่าว ให้กับ สพฉ. โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันช่วยยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร้กังวล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย
    " บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องสวมใส่ ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)โดยชุด PPE สามารถป้องกันการติดเชื้อผ่านผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ช่วยปกคลุมร่างกายทุกส่วน ป้องกันการซึมของน้ำ และป้องกันการติดเชื้อทางอากาศได้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ 1 คน จำเป็นต้องใช้ชุด PPE ประมาณ 3 ชุดต่อวัน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :