วัคซีนโควิด-19 หมอยงยันป้องกันเชื้อแพร่กระจายลดความรุนแรงของโรค

31 มี.ค. 2564 | 01:30 น.

วัคซีนโควิด-19 หมอยงยันป้องกันเชื้อแพร่กระจายลดความรุนแรงของโรค ระบุต้องให้วัคซีนกับประชากรหมู่มาก

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) ภายใต้หัวข้อ โควิดวัคซีน ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้

เป็นที่ทราบกันดีว่า วัคซีนลดความรุนแรงของโรค ทำให้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และไม่เสียชีวิต แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ที่ผ่านมาพบว่าการแพร่กระจายเชื้อในผู้ที่มีอาการของโรค ที่รุนแรง จะแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า ผู้ที่มีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ

ดังนั้นเมื่อวัคซีนสามารถป้องกันความรุนแรงของโรค ก็เท่ากับ ลดการแพร่กระจายเชื้อไปด้วย การฉีดวัคซีนในหมู่มาก เมื่อผู้รับเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ ก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อยกว่า ถึงแม้จะแพร่เชื้อไป ถ้าคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีน ก็จะไม่เกิดความรุนแรงของโรคต่อไปก็จะเป็นโรค ที่ไม่รุนแรงไปในตัว

ดังนั้นจึงมีความต้องการ ที่จะให้วัคซีนมีประชากรหมู่มาก เพื่อลดการแพร่กระจายและลดความรุนแรงของโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :