ลงพื้นที่บางแคฉีดวัคซีนโควิด 3,000 คน

20 มี.ค. 2564 เวลา 7:41 น.587

กรมการแพทย์ นำบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป้าหมาย จำนวน 3,000 คน

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ร่วมกับกรุงเทพมหานครและ UHosNet นำบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป้าหมาย จำนวน 3,000 คน ณ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง บางแคกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564

ลงพื้นที่บางแคฉีดวัคซีนโควิด 3,000 คน

และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์จะมีการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2564 ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ 1.โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ปอดอุดกั้น หอบหืด 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด 4.โรคอ้วน 5.โรคหลอดเลือดสมอง 6.โรคเบาหวาน 7.โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป โรคไตวายเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่รักษาอยู่

แท็กที่เกี่ยวข้อง