svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัท 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

16 มีนาคม 2564

กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัท 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 เร่งตรวจเพิ่มและปฏิบัติตามทุกมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัด

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่ อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด

ทั้งนี้ จากการซักถามข้อมูลและประวัติการเดินทางเบื้องต้น พบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา แต่มีที่พักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ โดยล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรคของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทำงาน เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เช่น ราวจับประตู ลิฟต์ โถงทางเดิน ห้องน้ำ ที่แตะบัตรเข้าออกอาคาร เป็นต้น รวมถึงจะทำการฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ตลาดหลังสวน กฟผ. อีกด้วย

สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเข้ากักตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ทำงานในอาคารเดียวกันให้กักตัวเองปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 14 วัน ตลอดจนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือพนักงานที่ทำงานในอาคารอื่น ๆ ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเฝ้าดูอาการ ตลอดจนเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

“กฟผ. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 63 รวมถึงเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่องาน และมีนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) และปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) มาโดยตลอด นอกจากนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะในโรงไฟฟ้ายังมีการกักบริเวณอย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว กฟผ. จะติดตามไทม์ไลน์ เพื่อการควบคุมโรคและดูแลอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :