เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย

12 ม.ค. 2564 เวลา 7:10 น.212

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย มาจากต่างประเทศ 9 ราย มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย และอินเดีย 1 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 153 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 287 ราย มาจากต่างประเทศ 9 ราย เป็นคนไทย  3 ราย สัญชาติไต้หวัน 1 ราย สัญชาติญี่ปุ่น 1 ราย สัญชาติอังกฤษ  2 ราย สัญชาติอินโดนีเซีย  1 ราย และอินเดีย 1 ราย เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย และอินเดีย 1 ราย ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้(State Quarantine , Alternative State Quarantine, Alternative Local State Quarantine)

 

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย

 

ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 153 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 ราย

 

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย

 

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่

 

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 287 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง