svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็กรายชื่อ 4 กลุ่มเป้าหมาย ใครที่จะได้รับการฉีด"วัคซีนป้องกันโควิด"ก่อน

11 มกราคม 2564

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เคาะ 4 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีด"วัคซีนป้องกันโควิด-19" ก่อน โดยจะเริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

วัคซีนป้องกันโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มมีความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า วัคซีนที่จัดหามาได้มาตรฐาน คุณภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย.เรียบร้อย ในช่วงแรกที่วัคซีนจำกัด เป้าหมายคือการลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพประเทศ ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดในอันดับต้นๆประกอบไปด้วย


1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 


2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 


3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 


4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด

 

ส่วนพื้นที่ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น จะเริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม   ห่างกัน 1 เดือน
 

นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564  และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสร้างการรับรู้ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

ประชุม​คณะกรรมการ​โรคติดต่อ​แห่งชาติครั้งที่1/2564
"การประชุมในวันนี้เราได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆของวัคซีนโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต การรักษาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อ ความเสี่ยงผู้สัมผัส "

 

นอกจากนั้นแล้ว ในที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย 
 

ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้กำหนดการรณรงค์ให้บริการวัคซีน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งสื่อสารประชาชน ให้มีความรู้ทั้งผลดีและข้อความระวัง และประสานโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนร่วมให้บริการ 


พร้อมกันนี้ยังได้ให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สำรวจกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า เตรียมจัดบริการรองรับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก จัดทีมบริการเคลื่อนที่ และเตรียมความพร้อมเรื่องระบบลูกโซ่ความเย็น โดยจะมีระบบการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน และติดตามประเมินผลการให้บริการเป็นรายเขต จังหวัด อำเภอ และพื้นที่ 
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.เล็งขึ้นทะเบียนวัคซีน 14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ พร้อมฉีดปลายเดือนเน้นกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงวัย

“ปากเกร็ด”พร้อมทุ่ม 240 ล้านซื้อวัคซีนโควิดฉีด 1.9 แสนคน

สามบิ๊กอาเซียน ไทย-อินโดฯ-ฟิลิปปินส์ เตรียมฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” ในระดับมวลชนเร็ว ๆนี้