สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับคุมโควิด-19 หลังพบพนักงานชิปปิงติดเชื้อ

07 ม.ค. 2564 เวลา 12:22 น.387

สนามบินสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการคุมโควิด-19 ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งทำ Deep Cleaning ทุกพื้นที่สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ-ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากร

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีข่าวพนักงานชิปปิ้งยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาใช้บริการภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ทสภ. จึงได้ทำการ Deep Cleaning โดยการฆ่าเชื้อทำความสะอาดในทุกพื้นที่ ที่ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเข้ามาใช้บริการในเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในเขตปลอดอากร ซึ่งมีจุดสัมผัสร่วมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อาทิ บริเวณห้องโถง ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องออกงานบัตร ราวบันได เครื่องกดเงินสด ปุ่มกดลิฟท์

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับคุมโควิด-19 หลังพบพนักงานชิปปิงติดเชื้อ

รวมถึงได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแลกบัตรหรือออกบัตรรักษาความปลอดภัย ทั้งบัตรอนุญาตบุคคลเข้าพื้นที่ (Visitor) และบัตรจอดรถ (Smart Card) ให้ทำความสะอาดบัตรทุกครั้งก่อนและหลังรับบัตรคืน ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับคุมโควิด-19 หลังพบพนักงานชิปปิงติดเชื้อ

 โดยต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน ณ จุดให้บริการ หมั่นล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสร่วม และรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรถือปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของเขตปลอดอากร ทสภ. ดังนี้

1. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. วางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในเขตปลอดอากร

3. เพิ่มรอบความถี่การทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามสถานที่และจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ราวจับทางเดิน ราวจับบันได รวมถึงประตูทางเข้า - ออก อาคาร ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับคุมโควิด-19 หลังพบพนักงานชิปปิงติดเชื้อ

4. เช็ดทำความสะอาดและพ่นน้ำยาภายในรถเวียนและรถตู้ให้บริการภายในเขตปลอดอากร

5. เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับคุมโควิด-19 หลังพบพนักงานชิปปิงติดเชื้อ

6. ตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานทุกคนภายในเขตปลอดอากร ทสภ.

ทั้งนี้ ทสภ. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ ผู้ใช้บริการและพนักงาน เป็นสำคัญ โดยขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดย ทสภ. จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับคุมโควิด-19 หลังพบพนักงานชิปปิงติดเชื้อ

หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทอท.เปิดไทม์ไลน์พนักงานชิปปิ้งติดเชื้อโควิด ในฟรีโซนสนามบินสุวรรณภูมิ
อลหม่านทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ พนักงานชิปปิ้ง ติดเชื้อโควิด-19
สนามบินสุวรรณภูมิแจงกรณีชาวเมียนมาร์ปลอมตัวเป็นนักบินเข้าพื้นที่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง