ศบค.งัด 5 มาตรการคุมเชื้อโควิด 5 จังหวัดเป็น"พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด"

05 ม.ค. 2564 เวลา 5:20 น.3.3k

ศบค.งัด 5 มาตรการคุมเชื้อโควิด19 ใน "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" เคาะ 5 จังหวัดเป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด"

 5 มกราคม 64 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมาว่า พื้นที่ 5 จังหวัด ที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอในที่ประชุมศบค.ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้เพิ่มมาตรการคุมการเดินทางมากกว่านี้อีก เพราะบุคคลที่ติดเชื้อมาจากการละเล่นแล้วย้ายที่เล่นมากมายหลายที่

 

ดังนั้น การตรวจต้องเข้มงวด ต้องใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะทุกคน โดยนายกรัฐมนตรีจึงให้ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ซึ่งในการเดินทางจะไม่สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

นอกจากนี้ที่ประชุม ศบค. ได้เห็นชอบ 5 มาตรการสําหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย

1.ปิดสถานที่เสี่ยง 

2. ห้ามนั่งบริโภคในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 21.00 – 06.00 น. 

3. ตรวจคัดกรองการเดินข้ามจังหวัด หรือพื้นที่ควบคุม สูงสุด กับรอยต่อพื้นที่ควบคุมให้มีการบันทึกข้อมูล และดําเนินการตามมาตรการ สธ. 

4. งดการเดินทางข้ามพื้นที่ เว้นแต่เหตุจําเป็นหรือขนส่งสินค้าฯ 

5.จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง