17 เมษายน 2021

เปิดแผน“จีน”เร่งฟื้นฟูชนบท มุ่งเกษตรทันสมัย (3)

07 Mar 2021 19:26 น.
อ่าน 476 ครั้ง

เปิดแผน“จีน”เร่งฟื้นฟูชนบท มุ่งเกษตรทันสมัย (3)

“จีน”เร่งส่งเสริมฟื้นฟูชนบท มุ่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย ปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการผลิตและชีวิตของเกษตรกร


 

พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๓)  การดำเนินการในการเร่งปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

๑. เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันการจัดหาธัญพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ คณะกรรมการพรรคท้องถิ่นและรัฐบาลทุกระดับต้องแบกรับความรับผิดชอบทางการเมืองในด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างจริงจังและปฏิบัติตามความรับผิดชอบในด้านความมั่นคงทางอาหาร

 ๒. ต่อสู้กับการพลิกผันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์เป็นรากฐานสำหรับความทันสมัยทางการเกษตร โดยเพิ่มความเข้มแข็งในการป้องกันการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเพาะพันธุ์พืชผลทางการเกษตร เร่งการสำรวจและการรวบรวมทรัพยากรพันธุ์พืช ปศุสัตว์และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ปีก รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ทางชีวภาพของพืชแห่งชาติ ปศุสัตว์ สัตว์ปีกและประมงทะเล

๓. ยึดแนวสีแดงของพื้นที่เพาะปลูก ๑.๘ พันล้านหมู่ (๒.๔ หมู่เท่ากับ ๑ ไร่) อย่างเด็ดขาด สำหรับเค้าโครงโดยรวมของพื้นที่ทางนิเวศวิทยาเกษตรกรรมในเมืองและพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ โดยกำหนดขอบเขตการจัดการพื้นที่และการควบคุมต่างๆ ในทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัด

 

 ๔. เสริมสร้างการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความทันสมัยของเขตชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยภายในปี ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) อ่างเก็บน้ำอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกกำจัดและมีความเข้มแข็ง

ยืนยันในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาตนเองในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรปรับปรุงกลไกสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การปฏิรูประบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและวางแพลตฟอร์มฐานนวัตกรรมจำนวนมาก เน้นการพัฒนาเชิงลึกของการดำเนินการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูชนบท

๕. การสร้างระบบอุตสาหกรรมชนบทสมัยใหม่ อาศัยทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมดรักษาตัวหลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่และให้เกษตรกรแบ่งปันผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมมากขึ้น
 

 


๖. ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสีเขียว ดำเนินโครงการปกป้องดินดำแห่งชาติและส่งเสริมรูปแบบการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการลดรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการป้องกันการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๗. ส่งเสริมการสร้างระบบการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นไปที่หน่วยงานธุรกิจสองประเภทคือ ฟาร์มครอบครัวและสหกรณ์เกษตรกร โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการเพาะปลูกในฟาร์มของครอบครัวเพื่อปลูกฝังครัวเรือนเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นฟาร์มครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์เกษตรกรและเพิ่มการสนับสนุนสหกรณ์เกษตรกรที่มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน 

บทสรุป การสนับสนุนให้มีการสร้างศูนย์บริการครบวงจรระดับภูมิภาคสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด การปฏิรูปความร่วมมือด้านการจัดหาและการตลาดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดำเนินโครงการนำร่องสำหรับความร่วมมือแบบครบวงจรด้านการผลิต การจัดหาและการตลาด

รวมทั้งสินเชื่อแบบ "สามในหนึ่งเดียว" และปรับปรุงแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการผลิตและชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนปลูกฝังเกษตรกรที่มีคุณภาพสูง มีการจัดระเบียบและมีส่วนร่วมในการประเมินทักษะการศึกษาทางวิชาการ 

การจัดตั้งการแข่งขันทักษะสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ การดึงดูดผู้มีความสามารถในเมืองจากทุกสาขาอาชีพไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรมในพื้นที่ชนบท จะเป็นการดำเนินการที่สำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชนบทและการสร้างสรรค์ทางการเกษตรสมัยใหม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend