10 เมษายน 2021

เปิดแผน“จีน”เร่งฟื้นฟูชนบท มุ่งเกษตรทันสมัย (1)

05 Mar 2021 14:32 น.
อ่าน 174 ครั้ง

เปิดแผน“จีน”เร่งฟื้นฟูชนบท มุ่งเกษตรทันสมัย (1)

เปิดแผน“จีน”เร่งส่งเสริมฟื้นฟูชนบท มุ่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย แก้ปัญหา “สามชนบท" การเกษตร พื้นที่ชนบท และ เกษตรกร


พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงและการเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย (ตอนที่ ๑) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  

๑. “ ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘)” ซึ่งได้รับการทบทวนและรับรองโดยการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ ๑๙ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรและพื้นที่ชนบทในขั้นตอนการพัฒนาใหม่แผนโดยรวม สำหรับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทได้ชี้ให้เห็นถึงทิศทางในการทำงานที่ดีในงาน "สามชนบท“ ได้แก่ การเกษตร พื้นที่ชนบท และ เกษตรกร

๒. ช่วง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ซึ่งเป็นช่วงห้าปีแรกของการใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้านและก้าวไปสู่เป้าหมาย ๑๐๐ ปีที่สอง เพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน รวมทั้งตระหนักถึงการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนงานที่ยากลำบากที่สุดที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ชนบท และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลตลอดจนไม่เพียงพอ 

๒.๑ ปัญหาสำคัญอยู่ที่ “สามชนบท" เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องของการเกษตรและพื้นที่ชนบท การส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันระหว่างเมืองและชนบท เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ในการพัฒนาความแข็งแกร่งที่มีศักยภาพอยู่ใน "สามชนบท" และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขยายอุปสงค์ในชนบทเพื่อให้วงจรเศรษฐกิจในเมืองและชนบทราบรื่น เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๒ รากฐานคือ "สามชนบท" ได้รับการสนับสนุนและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรักษาเสถียรภาพของตลาดเกษตรขั้นพื้นฐานและรักษารากฐานของคณะกรรมการกลางพรรค ซึ่งเชื่อว่าการทำงานของ “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร" ในขั้นตอนการพัฒนาใหม่ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องยืนหยัดในการแก้ไขปัญหา "สามชนบท" เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของการทำงาน ของทั้งฝ่ายการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน เป็นภารกิจหลักในการตระหนักถึงการฟื้นฟูประเทศจีนครั้งใหญ่ โดยการใช้อำนาจของทั้งพรรคและสังคมเพื่อเร่งความทันสมัยของการเกษตร พื้นที่ชนบทและให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้น๓. ข้อกำหนดทั่วไปที่สำคัญคือ อุดมการณ์ชี้นำ ซึ่งนำโดยความคิดของเลขาธิการพรรคฯ สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะของจีนสำหรับยุคใหม่ รวมทั้งใช้เจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ และการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒-๕ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตลอดจนดำเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุมงานเศรษฐกิจกลางและประสานงานการส่งเสริมรูปแบบโดยรวม “ห้าในหนึ่งเดียว” ประสานงานการส่งเสริมรูปแบบยุทธศาสตร์ "ความเข้าใจ ๔ ประการ”

ดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างไม่หวั่นไหว ยึดมั่นการทำงานเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในขณะที่รักษาความมั่นคง โดยเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคในงาน "สามชนบท" และยืนยันที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรและชนบท ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการของความทันสมัยทางการเกษตรและความทันสมัยในชนบท ยึดมั่นในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและใช้การส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง


บทสรุป ข้อกำหนดทั่วไปที่เน้นย้ำคือ เป้าหมายงาน ในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานการเกษตรจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมและมีเสถียรภาพ โดยภายในปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ความก้าวหน้าที่สำคัญจะเกิดขึ้นในความทันสมัยของการเกษตรและพื้นที่ชนบท

ความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรจะไปถึงระดับใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในชนบทจะได้รับการตระหนักอย่างเท่าเทียมกันกัน โดยบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในเมืองและพื้นที่ชนบท จะได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

กล่าวคือ รากฐานทางการเกษตรมีเสถียรภาพมากขึ้น การจัดหาอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญมีความปลอดภัยมากขึ้น โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและรูปแบบภูมิภาคได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ

การเกษตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมในชนบทที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในชนบทได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบทได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่ ทำให้การพัฒนาชนบทมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยที่เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ มีความสุขและมีความมั่นคง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend