8 พฤษภาคม 2021

แก้รัฐธรรมนูญ สู่ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ รอไป 2 ปีครึ่ง

22 Nov 2020 11:00 น.
อ่าน 8,123 ครั้ง

แก้รัฐธรรมนูญ สู่ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ รอไป 2 ปีครึ่ง

แก้รัฐธรรมนูญ สู่ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ รอไป 2 ปีครึ่ง : คอลัมน์ฐานโซไซตี ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3629 หน้า 4 ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย.2563 โดย... ว.เชิงดอย


 

+++ เป็นไปตามคาด เมื่อที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ได้ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ จากทั้งหมด 7 ฉบับ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม 2 ฉบับ คือ 1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 เสนอโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับคณะ ซึ่งเป็นร่างของพรรคเพื่อไทย และ 2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 เสนอโดน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ ซึ่งเป็นร่างของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล
 

+++ ส่วน 5 ร่างที่ตกไปเป็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ฉบับ คือ 3. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 4.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 ส่วนร่างที่ 5. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ยกเลิกมาตรา 279 และ 6.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ให้แก้ไขมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม โดยทั้ง 4 ร่าง เสนอโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ
 

+++ ส่วนร่างสุดท้ายคือ ร่างที่ 7 ขอให้ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และ มาตรา 279 และยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 เสนอโดย นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน หรือที่เรียกว่า “ฉบับไอลอว์”+++ แน่นอนเมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ฉบับไอลอว์” ที่บรรดา “ม็อบคณะราษฎร” หรือแม้แต่ “ส.ส.ฝ่ายค้าน” ต้องการผลักดันให้ผ่านที่ประชุมรัฐสภา แต่ก็ต้องมา “อกหัก” ถูกโหวตตีตก ย่อมสร้างความเป็นเดือดเป็นแค้นให้กับ “มวลชนคณะราษฎร” และส.ส.ฝ่ายค้านซีกของ “พรรคก้าวไกล” เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ตามร่างไอลอว์) เป็นข้อเสนอ 1 ใน 3 ที่ม็อบใช้เป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหว เมื่อข้อเสนอให้นายกฯ ลาออก ก็ถูกเมิน ข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน ก็ถูกปฏิเสธ และมาเจอกับข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามฉบับของไอลอร์ ก็กลายเป็น “ฝันค้าง”  การที่ “คณะราษฎร” จะหา “บันไดลง” ก็หาไม่เจอ เพราะฉะนั้นการชุมนุมกดดันรัฐบาล ก็คงจะมี “ยืดเยื้อ” ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีใครยื่น “บันได” ให้ไต่ลงนั่นแหละ ถึงจะยุติการชุมนุมตลอดไป...  
 

+++ เอาหล่ะ... เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสภา วาระ 1 ต่อไปก็เข้าสู่ “โหมดแก้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งตามขั้นตอนและกระบวนก็ยุ่งยากและใช้เวลาพอสมควร อาจใช้เวลา 1 ปีครึ่ง - 2 ปี ถึงจะได้ “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ไทม์ไลน์คร่าว ๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นดังนี้ วันที่ 18 พ.ย.2563  เมื่อที่ประชุมรัฐสภารับหลักการ วาระ 1 แล้ว จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ขึ้นมาพิจารณา ใช้เวลา 45 วัน ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง ในวันที่ 5-6 ม.ค.2564 เพื่อพิจารณาวาระ 2 และเมื่อผ่านวาระ 2 ก็จะทอดเวลาไป 15 วัน คือจนถึงวันที่ 21 ม.ค.2564 เพื่อให้สมาชิกรัฐสภามีเวลาตัดสินใจในการโหวตรับ-ไม่รับร่างแก้ไข ถัดไปราวปลายเดือน มี.ค.2564 เข้าสู่กระบวนการจัดทำ “ประชามติ” ครั้งแรก ภายใน 60 วัน เสร็จแล้วนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งทรงมีเวลาพิจารณาภายใน 90 วัน ก่อนที่จะประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ประมาณปลายเดือน มิ.ย.2564  


+++ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นกระบวนการคัดเลือก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ภายใน 45 วัน หรือราวต้นเดือน ส.ค.2564 หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ไปเสร็จเอา ต้น มี.ค.2565 เมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้ว ก็นำกลับเข้าสู่ที่ประชุม “รัฐสภา” พิจารณาอีกครั้ง ในวาระ 3 ประมาณสิ้นเดือน เม.ย.2565 หากผ่านการรับรอง ก็จะนำไปสู่การลง “ประชามติ” โดยประชาชนทั้งประเทศอีกครั้ง ภายใน 2 เดือน หรือ ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.2565 ถัดไปเป็นขั้นตอนการนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลงมาเมื่อใด ภายใน 90 วัน หรือราวปลายเดือน ก.ย.2565 ซึ่งเป็นเวลาเร็วที่สุดที่ “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” จะประกาศใช้ได้ ...เบ็ดเสร็จใช้เวลาเกือบ 2 ปี เลยทีเดียว ...นี่ยังไม่รวมเวลาที่จะต้องออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ต้องใช้เวลาอีกราว 4 เดือน กว่าจะ “ยุบสภา” ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก็อาจยืดเยื้อไป 2 ปีครึ่ง ถึงเวลานั้น “รัฐบาลลุงตู่” หากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองให้ต้องไปเสียก่อน ก็อาจอยู่บริหารประเทศเกือบ ๆ ครบเทอม 4 ปีแล้ว
 

+++ ไปปิดท้ายกันที่... กรมการค้าภายใน จัดงานรณรงค์บริโภคข้าวไทย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” ในวันอังคารที่ 24 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ลานเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยในช่วงที่ข้าวฤดูกาลใหม่กําลังออก สู่ตลาด และขับเคลื่อนยุทธศาตร์ข้าวไทย ปี 2563 -2567 โดยมีวิสัยทัศน์ไทยเป็นผู้นําการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก และมุ่งเน้น "ตลาดนําการผลิต"

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend