svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“การบินไทย”เปิดให้พนักงานฟ้าใหม่พันคนชิงสมัคร158 ตำแหน่งงานชั่วคราว

25 พฤษภาคม 2564

การบินไทยเปิดให้พนักงานกลุ่มฟ้าใหม่1พันคนชิงสมัครกลั่นกรองเข้าโครงสร้าง 158 ตำแหน่งงานชั่วคราว ย้ำหลังการจ้างงานในตำแหน่งชั่วคราวสิ้นสุด จะเข้าสู่โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรทันที

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ล่าสุดการบินไทยได้ออกประกาศให้พนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรปัจจุบันปี 2564 ในตำแหน่งงานชั่วคราว รวม 158 ตำแหน่ง (Relaunch for Temporary Positions) โดยระบุว่าตามที่บริษัทได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองพนักงานที่แสดงความจำนงสู่โครงสร้างองค์กรใหม่2564 ครั้งที่3 (Relaunch 3)ไปเรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องจากสายงานต่างๆยังมีตำแหน่งงานชั่วคราว (Temporary Positions)ตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบันที่ว่างอยู่รวม 158 ตำแหน่ง จึงเปิดให้พนักงานกลุ่มฟ้าใหม่ (พนักงานที่เคยแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ทั้ง 3 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการกลั่นกรองซึ่งมีกว่า1พันคน) ให้สามารถมาแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองในตำแหน่งงานชั่วคราวนี้ (เฉพาะพนักงานที่ทำงานในไทย)

ทั้ง 158 ตำแหน่งงานชั่วคราว ประกอบไปด้วย 1.สายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2.สายการเงินและการบัญชี 13 อัตรา 3.สายการพาณิชย์ 58 อัตรา 4.หน่วยธุรกิจการบิน 23 อัตรา และ5.ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร 63 อัตรา โดยเปิดให้แสดงความจำนงระหว่างวันที่24-28พฤษภาคมนี้ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกแสดงความจำนง ในตำแหน่งชั่วคราวได้ 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งงานในระดับเดิม หรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไปจากเดิม 1 ระดับหรือตำแหน่งงานที่ต่ำกว่าเดิมโดยไม่จำกัดระดับ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากตำแหน่งที่พนักงานเลือกในอันดับที่1 ก่อน

โดยจะประกาศรายชื่อพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองเพียงตำแหน่งเดียว ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ ถ้าผ่านการคัดเลือกจะเริ่มสภาพการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามในกรณีที่พนักงานไม่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งทั้งหมดที่ได้แสดงความจำนงไว้ และบริษัทฯเห็นว่ายังมีตำแหน่งงานในโครงสร้างว่างอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆอาจจะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งทั้งหมดที่ได้แสดงความจำนงไว้นี้ เพื่อหาพนักงานคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง และกระบวนการแสดงความจำนง Relaunch

แหล่งข่าวยังกล่าวต่อว่าภายหลังการประกาศผลการกลั่นกรอง หากพนักงานยอมรับผลการพิจารณา และต้องการเข้าทำงานในตำแหน่งงานชั่วคราวนี้ พนักงานต้องตกลงยินยอมแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเสียสละเพื่อองค์กร MSP B Block พิเศษ หรือ C Block พิเศษก่อน เพื่อให้เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงในตำแหน่งชั่วคราวดังกล่าว พนักงานจะเข้าสู่โครงการMSP B Block พิเศษ หรือ C Block พิเศษทันที

โดยMSP B Block พิเศษ นี้จะแบ่งจ่ายเงินตอบแทนตามโครงการเป็นรายเดือนเข้าบัญชี 12 งวดในอัตราเท่ากัน งวดแรกกำหนดจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน ส่วน MSP C Block พิเศษ จะแบ่งจ่ายเงินตอบแทนตามโครงการเป็นรายเดือนเข้าบัญชี 12 งวดในอัตราเท่ากัน งวดแรกกำหนดจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2565 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

ข่าวเกี่ยวข้อง: