5จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้าสนามบินบุรีรัมย์ไม่ต้องกักตัวหากผลตรวจเป็นลบ

07 เม.ย. 2564 เวลา 6:15 น.503

กรมท่าอากาศยาน แจงสนามบินบุรีรัมย์เข้าได้ไม่ต้องกักตัว หากผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ พร้อมยันทุกสนามบิน ตรวจเข้มพร้อมรับผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ อทย. ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีรายงานการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของผู้โดยสาร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล และความพร้อมในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในทุกมิติและเน้นย้ำยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของท่าอากาศยานบุรีรัมย์  ได้สั่งการให้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกัน การระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

5จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้าสนามบินบุรีรัมย์ไม่ต้องกักตัวหากผลตรวจเป็นลบ

นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้ 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ และนครปฐม เป็นพื้นที่สีแดง โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องทำการกักตัว 14 วัน หรือ ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ค่าใช้จ่าย 600 บาท ) หากผลตรวจเป็นลบไม่ต้องทำการกักตัว                

พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมบำรุง ทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณในกรอบวงเงิน 102,792,000 บาท( หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีบริษัท สยามธรรมานนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยมีความคืบหน้าของโครงการฯ 21.31 เปอร์เซ็นต์ ( ข้อมูล ณ  วันที่  5 เม.ย.  2564 )  และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง - บุรีรัมย์- ดอนเมือง เป็นประจำทุกวัน

5จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้าสนามบินบุรีรัมย์ไม่ต้องกักตัวหากผลตรวจเป็นลบ

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044 666334 หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง