เปิดเงื่อนไขศบค.คลายล็อกดาวน์ “ร้านอาหาร”

30 เม.ย. 2563 เวลา 9:08 น.12.7k

เปิดเงื่อนไข ข้อปฏิบัติศบค.คลายล็อกดาวน์ เปิด“ร้านอาหาร” ตั้งแต่การเตรียมสถานที่ การคัดกรองลูกค้า การให้บริการ รวมทั้งข้อปฏิบัติของพนักงาน

ร้านอาหารเป็น 1 ใน 6 กลุ่มกิจการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) อนุญาตให้ผ่อนคลาย"ล็อกดาวน์" กลับมาเปิดดำเนินการได้ ในวันที่ 3 พฤาภาคม 2563 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกลางและคู่มือที่ศบค.กำหนดขึ้น ดังนี้

 3พ.ค. คลาย "ล็อกดาวน์" 6 กลุ่มกิจการ-กิจกรรม

เปิดเงื่อนไขศบค.คลายล็อกดาวน์ “ร้านอาหาร”

นิยามของสถานประกอบการอาหาร แยกตามขนาด 

ขนาดเล็ก

หมายถึง ร้านอาหารที่เป็นตึกแถว มีคูหาติดกันไม่เกิน 2 คูหา อาทิเช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวแกง ร้านอาหารตามสั่ง เป็นต้น

ขนาดกลาง

หมายถึง ร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านอาหารที่เป็น Chain เดียวกับร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือ เป็น Brand ขนาดใหญ่ที่เปิดกิจการ

ขนาดใหญ่

หมายถึงสวนอาหาร หรือร้านอาหารที่มีพื้นที่จอดรถมากกว่า 10 คัน หรือ ร้านอาหารที่มีการจัดให้มีดนตรี

การเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการ

-จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการบริการ ที่ผู้เข้ารับบริการรวมพนักงานร้านอาหารต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร โดยให้คำนวณจากพื้นที่ให้บริการหารด้วยจำนวนเข้า ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตรม.

-สถานที่นั่งหรือโต๊ะ จะต้องมีการเว้นระหว่างกัน 1-2 เมตร

-ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่

-จัดทาระบบระบายอากาศ ให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย10 เท่าต่อชั่วโมง ( ACHACHมากกว่าหรือเท่า 10 )

-ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกันในบริเวณจุดชำระเงิน

-ทำความสะอาดห้องน้ำ และจุดสัมผัส ทุกๆ 1 ชั่วโมง เช่น ประตู ลูกบิด

-จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลให้กับลูกค้า และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น เครื่องปรุง เกลือป่น ซอสปรุงรสต่างๆ เป็นต้น

-จัดคิวสั่งอาหารผ่าน ApplicationApplicationหรือโทรศัพท์ตามเมื่อถึงคิวเข้าใช้บริการ

-งดเว้นการเล่นดนตรี หรือแสดงสด

เงื่อนไขคัดกรองผู้ใช้บริการ

-วัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ อุณหภูมิไม่เกิน 3737.5 องศา ผ่าน

หมายเหตุหากอุณหภูมิเกิน 3737.5 องศา ให้นั่งพัก บริเวณที่จัดเตรียม และวัดใหม่ เมื่อวัดใหม่ยังมีอุณหภูมิเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน ไม่อนุญาตให้เข้า และแนะนาให้ผู้ใช้บริการไปพบแพทย์

-ทำสั่ลักษณ์ในการคัดกรอง เช่น สติ๊กเกอร์ติดหน้าอกหรือบริเวณที่เห็นชัดเจน

-อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น

-ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ เช่น ผ่าน QR code ผ่าน Application จดชื่อในสมุดที่มีเบอร์หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

-จำกัดจำนวนคนเข้าร้านตามที่นั่งที่กำหนดไว้ และให้จัดทำคิว หรือให้รอในสถานที่ที่จัดไว้บริการที่ต้องมีระยะห่าง 1 เมตร

-จัดเจลบริการโดยผู้ที่เข้าใช้บริการจำเป็นต้องล้างมือทุกคน

ระหว่างใช้บริการ

-การพูดคุยกับผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการให้ใช้น้ำเสียงปกติเท่านั้น และไม่เปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

-กำหนดระยะห่างระหว่างรอสั่งอาหารห่าง 1-2 เมตร

-ให้บริการเมนูปรุงสุก เป็น set สำหรับทานคนเดียว และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย

-จำกัด หรือลดเวลาในการใช้บริการในสถานประกอบการ โดยพยายามไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมง

-งดการใช้ผ้าเช็ดปาก โดยการใช้กระดาษแทน

การชำระเงินค่าอาหาร

-ทางเลือกในการชำระเงิน

ชำระผ่าน Application

ชำระด้วยเงินสด โดยไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงิน หรือต้องพ้นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ลูกค้าทุกครั้ง

ชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับบัตรเครดิต

พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลตลอดเวลา

-ผู้ให้บริการต้องมีการใส่ face shield ตลอดเวลาในการให้บริการ

หลังจากบริการเสร็จสิ้น

-พนักงานต้องทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้ามีการสัมผัส โดยใช้น้ายำทาความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

-ลงทะเบียนออกจากสถานประกอบการ เช่น ผ่าน QR code ผ่าน Application -

- ลงเวลาออกในสมุดจดชื่อเข้าใช้บริการ

คู่มือการปฏิบัติของพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อปฏิบัติของพนักงาน"ร้านอาหาร"

-ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

- พนักงานทุกตำแหน่งสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติภายในร้าน รวมถึงหน่วยผลิต ต้องใส่ถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการผลิตอาหาร และเบเกอรี่

-พนักงานผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือ และจัดที่พักให้พนักงานระหว่างทำงานไม่ไห้นั่งรวมกลุ่มกัน

-ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในร้าน อุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัส รวมถึงจุดที่ให้บริการลูกค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับร้านอาหารที่อนุญาตให้เปิดได้ คือร้านทั่วไปไม่เกิน 2 คูหา ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์  ถ้าหากมีการเปิดแอร์ให้มีการดูดอากาศ ซึ่งจะมีคู่มือจากส่วนกลางให้ เช่น การจัดโต๊ะให้ห่าง ช่วงนี้ลำบากหน่อย ต้องจำกัดคน ไม่อยากให้ออกไปกันมาก

ส่วนร้านสุกี้ ชาบู อาจจะต้องทานคนเดียว หม้อใครหม้อมัน ขณะที่การผ่อนปรนแผงลอย ตลาดนัด ตลาดสดที่อนุญาตให้เปิดได้ทุกกิจการ แต่ต้องมีมาตรการร้านต้องทิ้งระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ผู้ค้าต้องใส่หน้ากากมีเจลล้างมือทุกร้าน อย่างไรก็ตามหากไม่ปฏิบัติตามนี้จะยังไม่มีบทลงโทษแต่จะมีข้อตักเตือน 

สำหรับ"ร้านอาหารขนาดใหญ่และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้ายังไม่อนุญาตให้เปิด ส่วนถนนคนเดินนั้น สามารถเปิดได้ ขอให้ผู้ประกอบการทิ้งระยะห่าง ใส่หน้ากากในการปฏิบัติ คนจัดสถานที่ต้องเผื่อระยะ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากปกติที่ทำกันอยู่ อย่างไรก็ตามจะมีการออกคู่มือให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นคู่มือกลางในการนำไปช่วยได้ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนจะมีข้อตักเตือน ยังไม่มีโทษ ทุกคนต้องดูแลสุขภาพของแต่ละคน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง