สนพ.ชี้ราคา B100-เอทานอลมีนาคมแนวโน้มลดลง

18 มี.ค. 2564 | 08:25 น.

สนพ.ชี้ราคา B100-เอทานอลมีนาคมแนวโน้มลดลง หลังผลปาล์มน้ำมันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาล

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม ราคาไบโอดีเซล (B100) อยู่ที่ 39.85 บาทต่อลิตร ลดลงจากช่วงต้นเดือนประมาณ 1.17 บาทต่อลิตร ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00-6.00 บาทต่อกิโลกรัม น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 36.00-36.25 บาทต่อกิโลกรัม  โดยปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตเริ่มเข้าสู่ฤดูกาล คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดเต็มที่ในเดือนมีนาคม ขณะที่ราคาเอทานอล ยังคงอยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

              สำหรับสถานการณ์เอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :