ครม.ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 62/63 อัตรา 833 บาทต่อตัน

15 ก.พ. 2564 เวลา 9:35 น.887

ครม.ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ทั้ง 9 เขต ราคาเฉลี่ย 833 บาทต่อตันอ้อย

15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 เป็นรายเขต รวม 9 เขต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้

1.ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราตันอ้อยละ 833.22 บาท

2.กำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส เท่ากับ 49.99 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส

3.ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลอ้อยขั้นสุดท้าย  357.09 บาทต่อตันอ้อย

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 นี้ อยู่ในระดับสูงกว่าราคาขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น

ดังนั้น กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามมาตรา 56 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527อย่างที่เคยเกิดขึ้นในฤดูการผลิตที่ผ่านมาส่วนประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างไทยกับบราซิลนั้น เรื่องนี้ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สหกรณ์ปาล์มกระบี่” ระงม โดนเบี้ยวค่าจ้าง

หอการค้าไทย-จีน ชี้การเมือง ไม่กระทบส่งออก

ปลดแอก “ชาวสวนยางชายขอบ”

“ชาวไร่ข้าวโพด” อาชีพเสี่ยงสูญพันธุ์ ในอีก 2 ปี

ด่วน ครม.เคาะ "ม.33 เรารักกัน" ลงทะเบียน 21 ก.พ. รับเงินเยียวยา 4,000 บาท