ไขข้อข้องใจ “เงินช่วยชาวนา 500” รอบ 2 จ่ายเมื่อไร

04 กุมภาพันธ์ 2564

นบข. ไขข้อข้องใจ “เงินช่วยชาวนา” 1,000 บาท ไฟเขียวไปนานแล้ว ขึ้นอยู่กับ กระทรวงพาณิชย์ จะนำเข้า ครม. เมื่อไร ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายทันที

 

แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อัตราสนับสนุน ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท นบข.อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

 

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อไร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมที่จะจ่ายทันที แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้รัฐบาลมีรายจ่ายหลายด้าน ที่จะเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ที่ไม่ใช่อาชีพชาวนาเพียงอาชีพเดียว

 

 

 

แหล่งข่าว นบข.กล่าวว่า สำหรับวาระการประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะมี 3 วาระในการประชุมคือการขอเพิ่มวงเงินประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่1 วาระที่2 ของบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินอีกจำนวนมาก

 

วาระการประชุม นบข.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

นอกจากนี้จะมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ สถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย, รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 และรายงานผลการดำเนินการระบายข้าวคงเหลือในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

 

อย่างไรก็ดี เมื่อผ่านที่ประชุม นบข.แล้ว เงินที่ขออนุมัติเพิ่มประกันรายได้ ที่ไม่เพียงพอ จะต้องเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งชาวนากว่า 4.5 ล้านครัวเรือน ก็ต้องจับตา "เงินช่วยชาวนา 500 "รอบ2 นั้นจะส่งเข้าที่ประชุม ครม.ด้วยหรือไม่ ต้องติดตามตอนต่อไป