12 เมษายน 2021

กนอ. เปิดศักยภาพการลงทุนพื้นที่ EEC

25 Jul 2017 16:27 น.
อ่าน 170 ครั้ง

กนอ. เปิดศักยภาพการลงทุนพื้นที่ EEC

กนอ. ร่วมโชว์สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนในนิคมฯทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ EECในงาน “Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย”ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-30 ก.ค.2560 นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายกระตุ้นภาคเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ให้เข้าสู่การค้าระดับสากล โดยการประสานความร่วมมือรัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในราคาพิเศษภายในงานมหกรรม “ซื้อของไทย ใช้ของดี Thailand Industry Expo 2017” ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-30 ก.ค.นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กนอ.ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วม ในการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงทิศทางการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะบทบาทของ กนอ. ในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นไฮไลท์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ในการจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าว กนอ. มุ่งเน้นให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวการดำเนินของ กนอ. ที่สอดรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวการลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และ คุณภาพชีวิตของชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างความเชื่อมั่นและแสดงศักยภาพในการพัฒนานิคมฯ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิตอลผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต”

นอกจากนี้ภายในบูธของ กนอ. ยังให้บริการข้อมูลด้านต่างๆแก่ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความเข้าใจต่อบทบาทภารกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ กนอ. อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เช่น โครงการพัฒนานิคมฯ ในพื้นที่EEC โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) เป็นต้น

นอกจากการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนควบคู่ด้วย เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy ให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่สมดุลนำไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลต้องการให้ไทยหลุดพ้นจากการมีรายได้ปานกลางในระยะยาว

“กนอ. พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการSMEsไทย โดยเตรียมพื้นที่รองรับลูกค้ากลุ่ม SMEs ในนิคมฯ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุน โดยขณะนี้ กนอ. ได้จัดสรรบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำนักลงทุนภายในงาน” นายวีรพงศ์ กล่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend