3 งด ลดเสี่ยง 'ติดเชื้อโควิด'

25 มิถุนายน 2564

กรมการแพทย์ แนะ 3 งด ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 และใช้ชีวิตแบบ New normal

25 มิถุนายน 2564 - ในปัจจุบันประเทศไทย กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 1,000 ราย ในจำนวนนี้ มีกลุ่มคนไข้อาการหนัก ที่มีอาการปอดอักเสบเป็นที่น่าวิตกกังวลอีกนับพันรายจากทั่วประเทศ  นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  ปัญหาการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ เชื่อมโยงไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลกระทบไปถึงกลุ่มคนวัยทำงานที่อาจต้องตกงานและสูญเสียรายได้ ทำให้บางส่วนหันไปพึ่งพาสารเสพติด หวังเพื่อช่วยคลายความเครียด 

ซึ่งการใช้ยาและสารเสพติดทุกชนิด รวมไปถึงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีประโยชน์ใดๆต่อร่างกายเลย แต่กลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้เสพ ทำลายสมองและระบบต่างๆ ในร่างกาย 

ทำให้ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง คลุ้มคลั่ง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ขาดสติ ขาดการระมัดระวังตนเอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทำอะไรตามใจตามอารมณ์ ทั้งนี้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

จะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อ COVID -19 ได้ง่าย และหากมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ยาเสพติดซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ปิดเป็นเวลานาน มีการใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกัน ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID -19 ได้อย่างรวดเร็ว 
 

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประชาชนทุกคนควรหันมาให้ความสนใจ รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง นึกถึงคนในครอบครัวและคนรอบข้างให้มาก 

สบยช. จึง แนะวิธีลดเสี่ยงโควิด 

1.งดดื่มสุรา การดื่มสุราทำให้
ผู้ดื่มขาดสติ ขาดการระมัดระวังตนเอง 

2.งดสูบบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 มากกว่าผู้ไม่สูบ 3-5 เท่า และหากมีการติดเชื้อจะรุนแรงกว่าผู้ไม่สูบถึง 14 เท่า 

3.งดเสพยาและสารเสพติดทุกชนิด  พร้อมกับการใช้ชีวิตแบบ New normal โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอกฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรืออยู่ในพื้นที่แออัดและควรระลึกไว้เสมอว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดไม่สามารถทำให้ความเครียดหายไปได้ แต่ในทางตรงข้ามกับทำให้ผู้เสพและคนในครอบครัวต้องประสบกับปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือปัญหาเรื่องการเงินรวมถึงปัญหาครอบครัว 

ทั้งนี้ หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165

3 งด ลดเสี่ยง 'ติดเชื้อโควิด'

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง