อบจ.ระนองขอด้วย จอง"ซิโนฟาร์ม"10,000 โดส เติมให้จังหวัด

17 มิถุนายน 2564

    อบจ.ระนอง เตรียมจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 10,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุน เพิ่มเติมจากวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 

อบจ.ระนอง เตรียมจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 10,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจังหวัด เพิ่มเติมจากวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 

    

นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ระนอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการอบจ.ระนอง ร่วมประชุมหารือวางแนวทางในการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยตั้งเป้าการจองวัคซีน จำนวน 10,000  โดส เพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนในจังหวัดระนอง  ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจัดซื้อ อบจ.ระนอง จะกระจายวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนทุกอำเภอ 
อบจ.ระนองขอด้วย จอง"ซิโนฟาร์ม"10,000 โดส เติมให้จังหวัด     

นายก อบจ.ระนอง กล่าวว่า ด้วยจังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19มากเป็นอันดับต้นของประเทศ  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อจังหวัดระนองในทุกด้าน  นายกฯ เล็งเห็นว่าหากมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็ว จะเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางรัฐบาล ในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนอีกด้วย 
    

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายธนกร บริสุทธิญาณี นายก อบจ.ระนอง พร้อมด้วยนายพงศกร พรหมสุวรรณ รองนายก อบจ.ระนอง นายสุวิทย์ หลักชัย รองปลัดอบจ.  รักษาราชการแทน ปลัดอบจ.ระนอง ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบจ.ระนอง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมด้วย 
    

ที่ประชุมเห็นชอบให้อบจ. ระนองรับผิดชอบการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 10,000 โดส ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน  10,000,000  บาท (สิบล้านบาท) เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง เพิ่มเติมจากวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 

อบจ.ระนองขอด้วย จอง"ซิโนฟาร์ม"10,000 โดส เติมให้จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง