ระนองผงะ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำติดเชื้อ93ราย

15 มิถุนายน 2564

    ระนองสุดวิกฤติ ล่าสุดเจอคลัสเตอร์ใหญ่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ติดเชื้อโควิด 93 ราย เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงหวั่นลามชุมชน พร้อมเร่งฉีดวัคซีนผู้คุม เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังเรือนจำระนอง

ระนองสุดวิกฤติ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเจอคลัสเตอร์ใหญ่ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ติดเชื้อ 93 ราย หวั่นลามชุมชน พร้อมเร่งฉีดวัคซีนผู้คุม เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังเรือนจำระนอง สกัดการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ 
    

นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่จ.ระนอง ถึงวันที่ 14 มิ.ย.2564 พบผู้ติดเชื้อสะสมรวม 1,103 ราย แยกเป็นคนไทย 303 ราย แรงงานข้ามชาติ 800 ราย  เสียชีวิต 3 ราย  
   นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  

จากการที่จังหวัดระนอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง และอีก 4 อำเภอ ร่วมปฏิบัติการเชิงรุกตรวจค้นหาในชุมชน โรงงาน สถานประกอบการที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อหาตัวผู้ติดเชื้อ ในการนำเข้ารักษาและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค จึงทำให้จังหวัดระนองยังพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในแต่ละวัน อันเป็นผลจากการปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ ม. 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีคนงาน 218 คน พบมีผู้ติดเชื้อรวม 93 คน 
 ระนองผงะ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำติดเชื้อ93ราย     

นายแพทย์นรเทพกล่าวต่อว่า วันที่ 15-17 มิ.ย. 2564   เจ้าหน้าที่จะเร่งปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ขยายวงสู่กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงในชุมชนใกล้เคียง และห้องพักบ้านเช่าที่แรงงานอาศัยและใกล้เคียง รวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานที่เกิดเหตุ 
    

เริ่มต้นจาก ผู้ป่วยไทย รายที่ 938 อายุ 36 ปี รับจ้างคุมแรงงานเมียนมาทำกุ้ง  มีอาการไข้ ไอ มาตรวจ 7 มิถุนายน 2564 ผลรายงาน 8 มิถุนายน 2564 ติดเชื้อโควิด เจ้าหน้าที่จึงขยายผลไปยังกลุ่มเสี่ยงสูง ตรวจผู้เสี่ยงสูง     รายที่ 973 และ 974 เป็นแรงงานเมียนมา เข้า LQ ผลแลบ ออก 11 มิถุนายน 2564 ติดเชื้อ จากนั้นจึงได้สั่งปิดโรงงานดังกล่าว พร้อมเจ้าหน้าที่จึงเปิดปฏิบัติเชิงตรวจคัดกรองเชิงรุก 3 วัน ที่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ซอยโกแนบ หมู่5 ต  บางริ้น วันที่ 11 มิถุนายน 2564  ตรวจ 60 คน พบติดเชื้อ 29 คน วันที่ 12 มิถุนายน  2564 ตรวจ 68 คน พบติดเชื้อ 6 คน วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจ 87 คน พบติดเชื้อ 55 คน 
    

คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ รวมตรวจ 218 ราย ติดเชื้อ 93  เป็นคนไทย 1 ราย เมียนมา 92 ราย 

 ระนองผงะ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำติดเชื้อ93ราย
 

 ระนองผงะ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำติดเชื้อ93ราย

นายแพทย์นรเทพกล่าวต่อว่า  เจ้าหน้าที่จะเร่งปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ขยายวงสู่กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงในชุมชนใกล้เคียง และห้องพักบ้านเช่าที่แรงงานอาศัยและใกล้เคียง รวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานที่เกิดเหตุ โดยกลุ่มแรงงานอาศัยอยู่ 2 ชุมชน คือ ซอยโกแนบ กับชุมชน 150 ห้อง  ซอยนกเขา กำหนดวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ตรวจแรงงานในชุมชนซอยโกแนบ 100 กว่าคน  16 มิ.ย. 2564 ตรวจชุมชน 150 ห้อง ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยเป็นจำนวนมาก
    

นายแพทย์นรเทพกล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นอีก จึงได้ร่วมกับเรือนจำจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ในเจ้าหน้าที่เรือนจำ ผู้ต้องขัง 7 โรคเรื้อรัง ผู้ต้องขังสูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ จำนวนทั้งสิ้น 480 คน ณ ลานกิจกรรมเรือนจำจังหวัดระนอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในเรือนจำ 
    

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์แพปลาที่จ.พังงา จากการสอบสวนโรคพบว่าเชื่อมโยงกับที่จังหวัดระนอง คือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ไปเกี่ยวเนื่อง และประชาชนในพื้นที่รอยต่อ ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงได้สั่งการให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อ.คุระบุรี จ.พังงา  ได้จัด เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุก คัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่ประกอบอาชีพแพปลา อ.คุระบุรี ที่อาศัยอยู่ใน จ.ระนอง รวม 7 ราย เพื่อเฝ้าระวัง และให้ด่านเข้า-ออก คุมเข้มการเข้า-ออกบริเวณด่านตรวจคัดกรองที่เชื่อมกันระหว่างสองพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย  
 ระนองผงะ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำติดเชื้อ93ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง