ธนาคารออมสินสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก เปิดขั้นตอนลงทะเบียนขอสินเชื่อเช็กที่นี่

14 มิ.ย. 2564 เวลา 6:50 น.825

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก เปิดขั้นอตนลงทะเบียนเพื่อขิสินเชื่อจำนวน 5 แสนบาท เช็กรายละเอียดที่นี่ที่เดียว

วันที่ 14 มิ.ย. จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบการ  SMEs  ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ  Supply Chain  เช่น  ร้านอาหาร  ธุรกิจสปา  นวดแผนไทย  รถรับจ้างนำเที่ยว  เกสต์เฮ้าส์  โฮสเทล  ฯลฯ
  • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19
  • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี
  • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ  และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้  เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่  และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ธนาคารออมสินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม  5,000  ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ  500,000  บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกัน

ดอกเบี้ย 3.99% คงที่ 5 ปี และผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาอนุมัติ

สำหรับธุรกิจ SMEs เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้าธุรกิจสปาและนวดแผนไทย บริการขนส่งและนำเที่ยว เป็นต้น

ช่องทางขอสินเชื่อ ลงทะเบียนที่ www.gsb.or.th

ติดต่อสำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน 82 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนลงทะเบียน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก

คลิกไปที่ https://www.gsb.or.th/news/gsbpr28/

ออมสินสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก

 

• เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่นิติบุคคล (โปรดระบุให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน) *

• ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ

• ชื่อนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

• โทรศัพท์มือถือ *

• อีเมล์

• ประเภทธุรกิจ

• จำนวนเงินที่ต้องการขอกู้ (ไม่เกิน 500,000 บาท) *

• สาขาติดต่อ (โปรดระบุสาขา หรือสถานที่ใกล้เคียง) *

• ตำบล / แขวง *

• อำเภอ / เขต *

• จังหวัด (ที่อยู่ของสถานประกอบการ) *

• เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

• เช้า(9.00-12.00 น.)

• บ่าย(13.00-18.00 น.)

• ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารออมสินใช้ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

• คลิกลงทะเบียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง