วิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 ผ่าน “เป๋าตัง” กับ www.คนละครึ่ง.com ครบทุกขั้นตอนที่นี่

11 มิ.ย. 2564 เวลา 2:05 น.29.0k

ตรวจสอบวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน 2 ช่องทาง แอปฯ “เป๋าตัง” กับ www.คนละครึ่ง.com มีวิธีอย่างไร กรอกข้อมูลอะไรบ้าง ครบทุกขั้นตอนได้ที่นี่

11 มิ.ย. 2564 นับถอยหลัง ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 รับสิทธิวงเงิน 3,000 บาท ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลัง กำหนดช่องทางการลงทะเบียนสำหรับประชาชนในครั้งนี้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 ผู้ที่เคยใช้ G-wallet หรือ เคยได้รับสิทธิในมาตรการรัฐผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” มาก่อน สามารถกดปุ่มยืนยันเข้าร่วมลงทะเบียน และรอยืนยันรับสิทธิ ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ได้เลย

ช่องทางที่ 2 ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน และยังไม่เคยใช้งานในแอปฯเป๋าตัง จะต้องลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล รอรับรหัส OTP และ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์

อัพเดท:

เว็บไซต์คนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com

“ฐานเศรษฐกิจ” จึงได้รวบรวมวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 จากกระทรวงการคลังและ www.คนละครึ่ง.com มาให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ซักซ้อมการลงทะเบียนแบบครบทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

เงื่อนไขลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชน

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

-ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปฯเป๋าตัง

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2. กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปฯเป๋าตัง (ภายใน 3 วัน)

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปฯเป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com กดหน้าลงทะเบียนสำหรับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกเบื้องต้นดังนี้ 

  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข
  • วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ปรากฎในบัตรประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้  เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP (จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ต่อ 1 คนเท่านั้น)  
  • E-mail (ถ้ามี) ให้ระบุได้เพียง 1 อีเมล์) 

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ  “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการคนละครึ่งเฟส3 จะมีผู้ได้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 31 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ได้รับสิทธิ์เดิม 14.89 ล้านคน  และเปิดให้ประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านคน โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับเงินโอนเข้าแอปฯเป๋าตัง 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64 

“คนละครึ่งระยะที่ 3 จะใช้งบประมาณรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท สำหรับระบบการลงทะเบียน ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ทางธนาคารกรุงไทยได้เตรียมพร้อมแล้ว” นางสาวกุลยากล่าว

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,www.คนละครึ่ง.com