น้ำใจชาวสวนระยองขน"ผลไม้ให้หมอ"สู้โควิด

03 มิ.ย. 2564 | 10:38 น.

    เกษตรจังหวัดระยอง นำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ มอบตอบแทนน้ำใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลระยอง ที่เสียสละต่อสู้ภัยโควิด-19

เกษตรจังหวัดระยอง นำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ มอบตอบแทนน้ำใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระยอง ที่เสียสละต่อสู้ภัยโควิด-19

น้ำใจชาวสวนระยองขน\"ผลไม้ให้หมอ\"สู้โควิด

วันที่ 2 มิ.ย.ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยอมรา จิตติรบำรุง เกษตรอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสถาบันเกษตรกร นำผลไม้ของเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง มี มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด กล้วย ฝรั่ง และขนุน จำนวน 1,134 กิโลกรัม “ภายใต้โครงการแบ่งบันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งมีตัวแทนจากสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ร่วมสนับสนุนผลไม้ส่งมอบให้กับตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.ระยอง  
  น้ำใจชาวสวนระยองขน\"ผลไม้ให้หมอ\"สู้โควิด    

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า การแบ่งปันน้ำใจมอบผลไม้ให้บุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว ที่เสียสละทำหน้าที่ดูแล ป้องกันประชาชนต่อสู้กับภัยโควิด-19 และแทนความรักรักความห่วงใยที่มีให้กัน 
    

อีกทั้งเป็นการแสดงไมตรีจิตในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย

น้ำใจชาวสวนระยองขน\"ผลไม้ให้หมอ\"สู้โควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง