โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 19 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็น"ความดันโลหิตสูง"มากสุด

31 พ.ค. 2564 เวลา 7:00 น.335

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่  3,759 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 12 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบอายุน้อยสุด 46 ปี มากสุด 88 ปี

โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(31 พ.ค.64)ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,485 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,205 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,270 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,953 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 57 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 19 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็น"ความดันโลหิตสูง"มากสุด

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 ราย แยกเป็น เป็นชาย 12 ราย หญิง 7 ราย ค่ากลางอายุ 63 ปี(46-88 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 12 ราย กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตตสูง (10) 
 • ไขมันในเลือดสูง (7)
 • โรคหัวใจ (5)
 • เบาหวาน (4) 
 • ไตเรื้อรัง (2) 
 • โรคตับ (1)
 • ไม่มีโรคประจำตัว(2)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 7 ราย (หลาน สามี ภรรยา)
 • คนอื่นๆ 3 ราย (เพื่อนร่วมงาน ร่วมตีกอล์ฟ)
 • อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 6 ราย 
 • ไปในที่คนหนาแน่น 3 ราย( ตลาด เรือนจำ)
 • อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 2 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 2 ราย (ค้าขาย)
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 2 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 19 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็น"ความดันโลหิตสูง"มากสุด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง