“นิพนธ์”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเยี่ยมเยียนจนท.ด่านโควิด

29 พ.ค. 2564 เวลา 7:53 น.53

“นิพนธ์”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช นำความห่วงใยจากคณะรัฐมนตรี เยี่ยมเยียนจนท.ด่านโควิด เน้นย้ำพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ด่านตรวจบ้านฉิมหลา ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง อปพร. อสม. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์  พร้อมนี้ได้นำหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น และน้ำดื่ม 10 แพ็ค มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย 

             “นิพนธ์”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเยี่ยมเยียนจนท.ด่านโควิด


 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ได้นำความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีทุกท่าน มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ดูแลการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดที่ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนให้คำแนะนำและกำชับให้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น บันทึกข้อมูลผู้ที่ผ่านเข้าพื้นที่โดยละเอียด รวมถึงการเฝ้าระวัง หรือ สังเกตอาการผู้เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง รวมถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคโควิด-19 ซึ่งทราบว่าในภาพรวมพี่น้องประชาชนผู้เดินทางได้ให้ความร่วมมือในการคัดกรองเป็นอย่างดี 

           “นิพนธ์”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเยี่ยมเยียนจนท.ด่านโควิด
 

อย่างไรก็ตาม รมช.มหาดไทย ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีวินัยดูแลตัวเองและครอบครัว เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำด่านกวดขันเข้มงวดและผู้คนเดินทางเข้าออกตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

                 “นิพนธ์”ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเยี่ยมเยียนจนท.ด่านโควิด